• 
										                      <h1> Институт за хемија</h1>
                    										        
                                        Институт за хемија
 • 
										                      <h1> Институт за хемија</h1>
                    										        
                                        Институт за хемија
 • 
										                      <h1> Структура на фелдспат</h1>
                    										        
                                        Структура на фелдспат


 • 
										                      <h1> На лабораториски вежби</h1>
                    										                      <p>Квалитативна хемиска анализа</p>
                            
                                        На лабораториски вежби
 • 
										                      <h1> Хемиски спектакл, 17.03.2011</h1>
                    										        
                                        Хемиски спектакл, 17.03.2011
 • 
										                      <h1> HPLC MSn</h1>
                    										        
                                        HPLC MSn
 • 
										                      <h1> инструмент GC-MS</h1>
                    										        
                                        инструмент GC-MS

 • 
										                      <h1> Испит кристалохемија</h1>
                    										        
                                        Испит кристалохемија

Актуелно

03 Јули 2017

РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТИ ЈУНИ2 - ТЕОРЕТСКИ ДЕЛ

повеќе

27 Јуни 2017

 ВТОРА ДЕКАДА ЈУНИ 2017 - ИСПИТИ - ТЕОРЕТСКИ ДЕЛ - ПО СИТЕ ПРЕДМЕТИ КАЈ И. Грозданов, 10-12 ч

повеќе

20 Јуни 2017

Есенски испитен рок, 2016/2017

повеќе