Резултати од испити подредени по дата

За да добиете известување кога ќе бидат поставени резултатите на одреден испит, кликнете на линкот „Известување“ и внесете го Вашиот email.

 


23.09.2017  23:55

Методологија на научноистражувачка работа

Рок за испраќање на семинарските работи

Известување

16.09.2017  10:00

Методологија на научноистражувачка работа

Тест

Известување

15.09.2017  09:00

Органска хемија (за биохемија-физиологија)

Писмен испит по Органска хемија, втора декада. Право на полагање имаат студенти со поднесена електронска пријава (најдоцна до 14 септември). При полагањето задолжително да се носи пријава и индекс.

rezultati_organska_hemija_septemvri.pdf резултати од писмен испит, втора декада: условно положени - усно во среда

14.09.2017  12:00

Геохемија и минералогија

септемвриска сесија, II-декада, задолжителна е пријава од студентот

Известување

Физичка хемија (за молекуларна биологија)

септемвриска сесија, II-декада, задолжителна е пријава од студентот

2017_09_I_dekada.pdf Резултати-Физичка хемија-биолози-2017.09-I-dekada

Физичка хемија (студии по биологија - биохемија и физиологија)

септемвриска сесија, II-декада, задолжителна е пријава од студентот

2017_09_I_dekada-0.pdf Резултати-Физичка хемија-биолози-2017.09-I-dekada

14.09.2017  10:00

Аналитичка хемија I - A ниво

II-декада: Усниот испит по предметите Аналитичка хемија I - А ниво и Аналитичка хемија - В ниво ќе се одржи на 14.09.2017 (четврток) со почеток во 10 часот. Забелешка: Сите студенти кои имаат план да полагаат да се пријават по електронска пошта кај предметниот наставник (jasmina.petreska@pmf.ukim.mk) најдоцна 2 денa пред полагањето.

Известување

Неорганска биохемија

Испитот ќе се одржи во ХА со почеток од 10 ч.

Известување

Теоретска неорганска хемија

Испитот ќе се одржи во ХА со почеток од 10 ч.

Известување

Нанохемија и нанотехнологии

Испитот ќе се одржи во ХА со почеток од 10 ч.

Известување

Одбрани поглавја од неорганска хемија

Испитот ќе се одржи во ХА со почеток од 10 ч.

Известување

Клиничка биохемија

Испитот ќе се одржи на Институт за медицинска и експериментална биохемија, Медицински факултет Скопје.

Известување

14.09.2017  09:00

Хроматографски методи (прв циклус)

Испитот по Хроматографски методи во втора декада ќе се одржи на 14 септември во време по договор. Студентите кои ќе полагаат да се најават на е-пошта кај предметниот наставник до 9 септември.

rezultati_pismen_ispit_5_sept_2017.pdf Rezultati od pismen ispit Instrumentalni analiticki metodi - II dekada (05.09.2017 god.)

13.09.2017  09:00

Информатика применета во хемија

II декада - кабинет 235

Известување

12.09.2017  10:00

Аналитичка хемија I - A ниво

II-декада: Писмениот испит по предметите Аналитичка хемија I - А ниво и Аналитичка хемија - В ниво ќе се одржи на 12.09.2017 (вторник) со почеток во 10 часот. Забелешка: Сите студенти кои имаат план да полагаат да се пријават по електронска пошта кај предметниот наставник (jasmina.petreska@pmf.ukim.mk) најдоцна 2 дена пред полагањето.

Известување

Специјална методика во хемијата

Втора декада. Задолжително пријавување кај предметниот наставник.

Известување

Општа методика во хемијата

Втора декада. Задолжително пријавување кај предметниот наставник.

Известување

Хемиско училишно експериментирање (за биологија-хемија)

Втора декада. Задолжително пријавување кај предметниот наставник.

Известување

Методика во хемијата I (за биологија-хемија)

Втора декада. Задолжително пријавување кај предметниот наставник.

Известување

Методика во хемијата II (за биологија-хемија)

Втора декада. Задолжително пријавување кај предметниот наставник.

Известување

Методика на хемиското експериментирање I

Втора декада. Задолжително пријавување кај предметниот наставник.

Известување

Методика на хемиското експериментирање II

Втора декада. Задолжително пријавување кај предметниот наставник.

Известување

11.09.2017  11:00

Аналитичка хемија II - А ниво

Усен испит. Просторија 306

Известување

11.09.2017  09:00

Биохемија I - А ниво

Испит од втора декада

Известување

Радиохемија

Усмен испит.

Известување

Физичка хемија I - Б ниво

Усмен испит.

Известување

Физичка хемија II - Б ниво

Усмен испит.

Известување

Експериментална биохемија

Испит од втора декада

Известување

Биохемија I - Б ниво

Испит од втора декада

rezultati_biohemija_I_septemvri_vtora_dekada_2017.pdf резултати од писмен испит, втора декада

Секундарни метаболити: изолација и својства

Писмен испит-втора декада. При полагање на писмениот испит, задолжително да се достават семинарските работи. Усниот испит од втора декада ќе се одржи на 15-ти септември.

rezultati_sekundarni_septemvri_2017.pdf резултати од писмен испит

07.09.2017  09:00

Општа хемија - А ниво

II - декада Предавална бр 101!

Usen_I_i_II_dek_sept_2017-0.doc Rezultati-I i II dekada

Неорганска хемија - Б ниво

II - декада Усен испит-теорија! Предавална бр 101!

Usen_I_i_II_dek_sept_2017-4.doc Rezultati-septemvri-2017-I i II dekada

Електрохемија

II - декада Предавална бр 101!

Usen_I_i_II_dek_sept_2017.doc Rezultati-septemvri-2017-I i II dekada

Основи на биоелектрохемија

II - декада Предавална бр 101!

Известување

Еколошка биохемија

II - декада Предавална бр 101!

Известување

07.09.2017  08:00

Хемија во практиката

Испитот ќе се полага во пред. 124. Задолжително пријавување во i_know пред полагањето. Задолжително да се носи индекс и пријава на испит.

Rezultati_Hemija_vo_praktikata_septemvri_2017.pdf Резултати Хемија во практиката - септември 2017

Хемија (за Шумарски факултет)

Испитот ќе се полага во пред. 124. Задолжително пријавување во i_know пред полагањето. Задолжително да се носи индекс и пријава на испит.

Известување

Управување со квалитет во хемиска лабораторија

Испитот ќе се полага во пред. 124. Задолжително пријавување во i_know пред полагањето. Задолжително да се носи индекс и пријава на испит. Делот Задачи (во Excel) ќе се полага ден порано во Медиотека или Библиотека.

Rezultati_UKHL_septemvri_2017.pdf Резултати - Управување со квалитет во хемиска лабораторија - септември 2017
UKHL_septemvriska_sesija_2017_oceni.pdf УКХЛ - оцени - септемвриска сесија 2017

Општа хемија Б (биологија-хемија)

Испитот ќе се полага во пред. 124. Задолжително пријавување во i_know пред полагањето. Задолжително да се носи индекс и пријава на испит.

Известување

Неорганска хемија (биологија-хемија)

Испитот ќе се полага во пред. 124. Задолжително пријавување во i_know пред полагањето. Задолжително да се носи индекс и пријава на испит.

Rezultati_Neorganska_hemija_dvopred_studii_Biol_Hem_septemvri_2017.pdf Резултати - Неорганска хемија - септември 2017

Легислатива за хемија на животната средина и храна

Испитот ќе се полага во пред. 124. Задолжително пријавување во i_know пред полагањето. Задолжително да се носи индекс и пријава на испит.

Известување

06.09.2017  08:00

Управување со квалитет во хемиска лабораторија

Делот Задачи (во Excel) ќе се полага во Медиотека или Библиотека.

Известување

05.09.2017  10:00

Општа хемија - А ниво

Теоретски дел, кај проф. Иван Грозданов. 10-12 ч во п. 125. РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТОТ ОДРЖАН НА 05.09.2017 Кај проф. Иван Грозданов ОПШТА ХЕМИЈА А-ниво 1. Ивана Илиоска 79/100 2. Тамара Николовска 49 3. Зулејха Алија 46 4. Тамара Јаневска 46 5. Светлана Софрониеска 36 6. Кате Кузевска 31 7. Арба Батку 30 8. Аљтина Азири 15 9. Ана Нестороска 00 Скопје, 11.09.2017

Известување

Аналитичка хемија II - А ниво

II декада, писмен испит, Амфитеатар - задолжително пријавување во i-know, - задолжително носење сопствен калкулатор, - се избира само една декада за полагање. Не може да се полага во двете!

rezultati_PI_5_9_2017.pdf rezultati

Структура на атоми и молекули

II декада, писмен испит, Амфитеатар - задолжително пријавување во i-know, - задолжително носење сопствен калкулатор, - се избира само една декада за полагање. Не може да се полага во двете!

rezultati_PI_5_9_2017-0.pdf rezultati

Кристалохемија

II декада, писмен испит, Амфитеатар - задолжително пријавување во i-know, - задолжително носење сопствен калкулатор, - се избира само една декада за полагање. Не може да се полага во двете!

Известување

Одбрани поглавја од физичка хемија

II декада, писмен испит, Амфитеатар - задолжително пријавување во i-know, - задолжително носење сопствен калкулатор, - се избира само една декада за полагање. Не може да се полага во двете!

Известување

Инструментални аналитички методи - А ниво

II-декада: Писмениот испит по предметите Инструментални аналитички методи - А ниво и В ниво ќе се одржи на 05.09.2017 (вторник) со почеток во 10 часот во предавална 124. Студентите кои ќе полагаат да се најават на mail кај наставникот (marinaiv@pmf.ukim.mk), а оние кои ги слушале овие предмети пред 2014/2015 година да наведат и кој дел од испитот ќе го полагаат. Усниот испит ќе се полага една недела по писмениот, точен термин по договор.

Известување

Неорганска хемија - А ниво

Теоретски дел, кај проф. Иван Грозданов. Втора декада. Општа хемија - А ниво Теоретски дел. Кај проф. Иван Грозданов. Втора декада. РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТОТ ОДРЖАН НА 05.09.2017 Кај проф. Иван Грозданов НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА А-ниво 1. Димитар Недељковиќ 44/100 2. Асен Хоџица 39 3. Фитим Зенуни 17 Скопје, 11.09.2017

Известување

Физичка хемија за наставна насока I - Б ниво

II декада, усен испит, Амфитеатар - задолжително пријавување во i-know, - се избира само една декада за полагање. Не може да се полага во двете!

Известување

Физичка хемија за наставна насока II - Б ниво

II декада, усен испит, Амфитеатар - задолжително пријавување во i-know, - се избира само една декада за полагање. Не може да се полага во двете!

Известување

Нутриционизам

Испитот по Нутриционизам во втора декада ќе се одржи на 5 септември 2017 (вторник) во просторија 124, со почеток во 10 часот.

Известување

Аналитичка и инструментална хемија (за биолози)

II декада, писмен испит, Амфитеатар - задолжително пријавување во i-know, - задолжително носење сопствен калкулатор, - се избира само една декада за полагање. Не може да се полага во двете!

rezltati_biolozi_2017.pdf rezultati

04.09.2017  10:00

Аналитичка хемија I - A ниво

I-декада: Усниот испит по предметите Аналитичка хемија I - А ниво и Аналитичка хемија - В ниво ќе се одржи на 04.09.2017 (понеделник) со почеток во 10 часот. Забелешка: Сите студенти кои имаат план да полагаат да се пријават по електронска пошта кај предметниот наставник (jasmina.petreska@pmf.ukim.mk) најдоцна 2 денa пред полагањето.

Известување

04.09.2017  09:00

Општа хемија - А ниво

II - декада Писмен испит-задачи! Предавална бр 124!

Известување

Радиохемија

Писмен испит

radiopis_04_09_2017.pdf Pismen ispit

Физичка хемија I - Б ниво

Писмен испит аналитичка биохемија. Испит аналитичка биохемија (стара програма).

FizHem1b_04_09_2017.pdf Pismen ispit zadaci (nova programa)
Stara1b_04_09_2017.pdf Ispit (stara programa)

Физичка хемија II - Б ниво

Писмен испит аналитичка биохемија. Испит аналитичка биохемија (стара програма).

FizHem2b_04_09_2017.pdf Pismen ispit zadaci (nova programa)

Неорганска хемија - Б ниво

II- декада Писмен испит-задачи! Предавална бр 124!

Известување

01.09.2017  09:00

Биохемија I - А ниво

Испит од прва декада

reyultati_biohemija_septemvri_2017-0.pdf rezultati od prva dekada

Експериментална биохемија

Испит од прва декада

Известување

Биохемија I - Б ниво

Ипспит од прва декада

reyultati_biohemija_septemvri_2017.pdf rezultati od prva dekada

31.08.2017  09:00

Информатика применета во хемија

I декада - кабинет 235

Известување

30.08.2017  10:00

Неорганска биохемија

Испитот ќе се одржи во ХА со почеток од 10 ч.

Известување

Теоретска неорганска хемија

Испитот ќе се одржи во ХА со почеток од 10 ч.

Известување

Нанохемија и нанотехнологии

Испитот ќе се одржи во ХА со почеток од 10 ч.

Известување

Одбрани поглавја од неорганска хемија

Испитот ќе се одржи во ХА со почеток од 10 ч.

Известување

29.08.2017  10:00

Аналитичка хемија I - A ниво

I-декада: Писмениот испит по предметите Аналитичка хемија I - А ниво и Аналитичка хемија - В ниво ќе се одржи на 29.08.2017 (вторник) со почеток во 10 часот. Забелешка: Сите студенти кои имаат план да полагаат да се пријават по електронска пошта кај предметниот наставник (jasmina.petreska@pmf.ukim.mk) најдоцна 2 дена пред полагањето.

Известување

Специјална методика во хемијата

Прва декада. Задолжително пријавување кај предметниот наставник.

Известување

Општа методика во хемијата

Прва декада. Задолжително пријавување кај предметниот наставник.

Известување

Хемиско училишно експериментирање (за биологија-хемија)

Прва декада. Задолжително пријавување кај предметниот наставник.

Известување

Методика во хемијата I (за биологија-хемија)

Прва декада. Задолжително пријавување кај предметниот наставник.

Известување

Методика во хемијата II (за биологија-хемија)

Прва декада. Задолжително пријавување кај предметниот наставник.

Известување

Методика на хемиското експериментирање I

Прва декада. Задолжително пријавување кај предметниот наставник.

Известување

Методика на хемиското експериментирање II

Прва декада. Задолжително пријавување кај предметниот наставник.

Известување

29.08.2017  09:00

Радиохемија

Усмен испит

Известување

Физичка хемија I - Б ниво

Усмен испит

Известување

Физичка хемија II - Б ниво

Усмен испит

Известување

Секундарни метаболити: изолација и својства

Писмен испит-прва декада. При полагање на писмениот испит, задолжително да се достават семинарските работи. Усниот испит од прва декада ќе се одржи на 7-ми септември.

Известување

Хроматографски методи (прв циклус)

Испитот по Хроматографски методи во прва декада ќе се одржи на 29 август во време по договор. Студентите кои ќе полагаат да се најават на е-пошта кај предметниот наставник до 25 август.

Известување

25.08.2017  10:00

Аналитичка хемија II - А ниво

I декада, писмен испит, амфитеатар - задолжително пријавување во i-know. - задолжително носење сопствен калкулатор, - се избира само една декада за полагање. Не може да се полага во двете!

Известување

Структура на атоми и молекули

I декада, писмен испит, Амфитеатар - задолжително пријавување во i-know, - задолжително носење сопствен калкулатор, - се избира само една декада за полагање. Не може да се полага во двете!

Известување

Кристалохемија

I декада, писмен испит, Амфитеатар - задолжително пријавување во i-know, - задолжително носење сопствен калкулатор, - се избира само една декада за полагање. Не може да се полага во двете!

Известување

Одбрани поглавја од физичка хемија

I декада, писмен испит, Амфитеатар - задолжително пријавување во i-know, - задолжително носење сопствен калкулатор, - се избира само една декада за полагање. Не може да се полага во двете!

rezultati_25_08_2017-0.pdf rezultati

Физичка хемија за наставна насока I - Б ниво

I декада, усен испит, Амфитеатар - задолжително пријавување во i-know, - задолжително носење сопствен калкулатор, - се избира само една декада за полагање. Не може да се полага во двете!

Известување

Физичка хемија за наставна насока II - Б ниво

I декада, усен испит, Амфитеатар - задолжително пријавување во i-know, - се избира само една декада за полагање. Не може да се полага во двете!

Известување

Аналитичка и инструментална хемија (за биолози)

I декада, испит, Амфитеатар - задолжително пријавување во i-know, - задолжително носење сопствен калкулатор, - се избира само една декада за полагање. Не може да се полага во двете!

rezultati_25_08_2017.pdf rezultati

25.08.2017  09:00

Општа хемија - А ниво

I - декада Усен испит-теорија! Предавална бр 124!

Usen_I_i_II_dek_sept_2017-1.doc Rezultati-septemvri-2017-I i II dekada

Неорганска хемија - Б ниво

I - декада Усен испит-теорија! Предавална бр 124!

Usen_I_i_II_dek_sept_2017-3.doc Rezultati-septemvri-2017-I i II dekada

Електрохемија

I - декада Предавална бр 124!

Usen_I_i_II_dek_sept_2017-2.doc Rezultati-septemvri-2017-I i II dekada

Основи на биоелектрохемија

I - декада Предавална бр 124!

Известување

Еколошка биохемија

I - декада Предавална бр 124!

Известување

Органска хемија (за биохемија-физиологија)

Писмен испит по Органска хемија, прва декада. Право на полагање имаат студенти со поднесена електронска пријава (најдоцна до 24 август). При полагањето задолжително да се носи пријава и индекс.

Известување

24.08.2017  08:00

Хемија во практиката

Испитот ќе се полага во пред. 124. Задолжително пријавување во i_know пред полагањето. Задолжително да се носи индекс и пријава на испит.

Rezultati_Hemija_vo_praktikata_avgust_2017.pdf Резултати Хемија во практиката - август 2017

Хемија (за Шумарски факултет)

Испитот ќе се полага во пред. 124. Задолжително пријавување во i_know пред полагањето. Задолжително да се носи индекс и пријава на испит.

Известување

Управување со квалитет во хемиска лабораторија

Испитот ќе се полага во пред. 124. Задолжително пријавување во i_know пред полагањето. Задолжително да се носи индекс и пријава на испит. Делот Задачи (во Excel) ќе се полага ден порано во Медиотека или Библиотека.

Rezultati_UKHL_avgust_2017.pdf Резултати - Управување со квалитет во хемиска лабораторија - август 2017

Општа хемија Б (биологија-хемија)

Испитот ќе се полага во пред. 124. Задолжително пријавување во i_know пред полагањето. Задолжително да се носи индекс и пријава на испит.

Известување

Неорганска хемија (биологија-хемија)

Испитот ќе се полага во пред. 124. Задолжително пријавување во i_know пред полагањето. Задолжително да се носи индекс и пријава на испит.

Rezultati_Neorganska_hemija_avgust_2017.pdf Резултати - Неорганска хемија - август 2017

Легислатива за хемија на животната средина и храна

Испитот ќе се полага во пред. 124. Задолжително пријавување во i_know пред полагањето. Задолжително да се носи индекс и пријава на испит.

Известување

23.08.2017  12:00

Геохемија и минералогија

септемвриска сесија, I-декада, задолжителна е пријава од студентот

Известување

<< претходно | 1 | 2 | 3 |

За резултати од испити одржани пред 14.09.2011 кликнете тука