Резултати од испити подредени по дата

За да добиете известување кога ќе бидат поставени резултатите на одреден испит, кликнете на линкот „Известување“ и внесете го Вашиот email.

 


29.05.2017  10:00

Методика во хемијата II (за биологија-хемија)

Задолжително пријавување по електронска пошта кај предметниот наставник.

Известување

Методика на хемиското експериментирање I

Задолжително пријавување по електронска пошта кај предметниот наставник.

Известување

Методика на хемиското експериментирање II

Задолжително пријавување по електронска пошта кај предметниот наставник.

Известување

29.05.2017  09:00

Радиохемија

Писмен испит

Известување

Физичка хемија I - Б ниво

Писмен испит задачи. Испит (стара програма)

ispitFizHem1B_29_05_2017.pdf Rezultati od ispit

Физичка хемија II - Б ниво

Писмен испит задачи. Испит (стара програма)

ispitFizHem2B_29_05_2017.pdf Rezultati od ispit

Инструментални аналитички методи - А ниво

I-декада: Писмениот испит по предметите Инструментални аналитички методи - А ниво и В ниво ќе се одржи на 29. 05. 2017 (понеделник) со почеток во 9 часот. Студентите кои ќе полагаат да се најават на mail кај наставникот (marinaiv@pmf.ukim.mk), а оние кои ги слушале овие предмети пред 2014/2015 година да наведат и кој дел од испитот ќе го полагаат. Усниот испит ќе се полага една недела по писмениот, точен термин по договор.

rezultati_pismen_ispit_29_maj_2017.doc Rezultati od pismeniot ispit odrzan na 29.05.2017.

22.05.2017  09:00

Радиохемија

Втор колоквиум

22_05_2017.pdf Vtor kolokvium rezultati

Физичка хемија I - Б ниво

Втор колоквиум

Vtorkolok22_05_2017.pdf Vtor kolokvium rezultati

20.05.2017  23:55

Методологија на научноистражувачка работа

Рок за испраќање на семинарските работи

Известување

19.05.2017  09:00

Експериментална биохемија

Колоквиумот ќе се одржи во Хемискиот амфитеатар

Известување

Органска хемија (за биохемија-физиологија)

Вториот колоквиум по Органска хемија за студентите од биологија (биохемиско-физиолошка насока) ќе де одржи во Хемискиот амфитеатар

rezultati_vtor_kolokvium_Organska_2017.pdf Резултати од втор колоквиум Органска хемија за Биолози (биохемиско-физиолошка насока)
vkupni_rezultati_organska_2017_kolokviumi.pdf vkupni rezultati od kolokviumi

10.05.2017  12:00

Хемија во практиката

Хемија во практика - II колоквиум - амфитеатар

Известување

Легислатива за хемија на животната средина и храна

Легислатива за хемија на животната средина и храна - II колоквиум - амфитеатар

Legislativa_maj_2017_rezultati_od_kolokviumi.pdf Резултати од парцијалните испити
Legislativa_kontinuirano_ocenuvanje_generacija_2017.pdf Резултати од континуирано оценување - Легислатива - генерација 2017

06.05.2017  10:00

Методологија на научноистражувачка работа

Тест

Известување

28.04.2017  13:00

Органска хемија (за биохемија-физиологија)

Усниот испит по предметот Органска хемија за студентите од биологија, насока биохемија-физиологија,ќе се одржи на 28.04.2017 (петок) со почеток во 13 часот.

Известување

28.04.2017  12:00

Биохемија I - А ниво

Усниот испит по предметите Биохемија I – А ниво и Биохемија I - В ниво ќе се одржи на 28.04.2017 (петок) со почеток во 12 часот.

Известување

Биохемија I - Б ниво

Усниот испит по предметите Биохемија I – А ниво и Биохемија I - В ниво ќе се одржи на 28.04.2017 (петок) со почеток во 12 часот.

Известување

28.04.2017  11:00

Експериментална биохемија

Усниот испит по предметот Експериментална Биохемија ќе се одржи на 28.04.2017 (петок) со почеток во 11 часот.

Известување

Секундарни метаболити: изолација и својства

Усниот испит по предметот Секундарни метаболити: изолација и својства ќе се одржи на 28.04.2017 (петок) со почеток во 11 часот.

Известување

28.04.2017  09:00

Инструментални аналитички методи - А ниво

Писмениот испит по Инструментални аналитички методи - А и Б ниво во априлската сесија ќе се одржи на 28 април 2017 година во 9 часот, а усниот испит на 3 мај во време по договор. Студентите кои ќе полагаат да се најават претходно кај предметниот наставник на e-mail: marinaiv@pmf.ukim.mk.

Rezultati_Instrumentalna_april_2017.pdf Резултати - писмен испит - Инструментални аналитички методи - 28.04.2017

28.04.2017  08:15

Управување со квалитет во хемиска лабораторија

Студентите кои имаат намера да го полагаат испитот задолжително да се јават кај предметниот нставник.

UKHL_rezultati_april_2017.pdf Резултат од испит по Управување со квалитет во хемиска лабораторија

28.04.2017  08:00

Неорганска хемија (биологија-хемија)

Неорганска хемија (за двопредметните студии по биологија-хемија) - I колоквиум - пред. 101

Neorganska_hemija_biologija_hemija_april_2017.pdf Резултат од I колоквиум по Неорганска хемија (за биологиоја-хемија)

27.04.2017  09:00

Општа хемија - А ниво

Вонредна априлска сесија 2017 Писмен испит: 20.04.2017 (четврток) од 9:00 часот и Устен испит: 27.04.2017 (четврток) од 9:00 часот.

Usen_april_2017.doc Rezultati-Opsta hemija

Неорганска хемија - Б ниво

Вонредна априлска сесија 2017 Писмен испит: 20.04.2017 (четврток) од 9:00 часот и Устен испит: 27.04.2017 (четврток) од 9:00 часот.

Известување

Електрохемија

Вонредна априлска сесија 2017 27.04.2017 (четврток) од 9:00 часот.

Известување

Биоелектрохемија

Вонредна априлска сесија 2017 Устен испит: 27.04.2017 (четврток) од 9:00 часот.

Известување

26.04.2017  12:00

Структура на атоми и молекули

Амфитеатар Задолжително да се пријавите за писмен испит. Задолжително да носите СОПСТВЕН калкулатор!

Известување

Кристалохемија

Амфитеатар Задолжително да се пријавите за писмен испит. Задолжително да носите СОПСТВЕН калкулатор!

Известување

Одбрани поглавја од физичка хемија

Амфитеатар Задолжително да се пријавите за писмен испит. Задолжително да носите СОПСТВЕН калкулатор!

Известување

Аналитичка и инструментална хемија (за биолози)

Амфитеатар Задолжително да се пријавите за писмен испит. Задолжително да носите СОПСТВЕН калкулатор!

rezultati-3.pdf rezultati

25.04.2017  10:00

Аналитичка хемија I - A ниво

Усниот испит по предметите Аналитичка хемија I – А ниво и Аналитичка хемија - В ниво ќе се одржат на 25.04.2017 (вторник) со почеток во 10 часот.

Известување

25.04.2017  09:00

Физичка хемија II - Б ниво

Усмен испит

Известување

| 1 | 2 | 3 | следно >>

За резултати од испити одржани пред 14.09.2011 кликнете тука