Резултати од испити подредени по предмет

За да добиете известување кога ќе бидат поставени резултатите на одреден испит, кликнете на линкот „Известување“ и внесете го Вашиот email.

 


14.09.2017  10:00

Аналитичка хемија I - A ниво

II-декада: Усниот испит по предметите Аналитичка хемија I - А ниво и Аналитичка хемија - В ниво ќе се одржи на 14.09.2017 (четврток) со почеток во 10 часот. Забелешка: Сите студенти кои имаат план да полагаат да се пријават по електронска пошта кај предметниот наставник (jasmina.petreska@pmf.ukim.mk) најдоцна 2 денa пред полагањето.

Известување

12.09.2017  10:00

Аналитичка хемија I - A ниво

II-декада: Писмениот испит по предметите Аналитичка хемија I - А ниво и Аналитичка хемија - В ниво ќе се одржи на 12.09.2017 (вторник) со почеток во 10 часот. Забелешка: Сите студенти кои имаат план да полагаат да се пријават по електронска пошта кај предметниот наставник (jasmina.petreska@pmf.ukim.mk) најдоцна 2 дена пред полагањето.

Известување

11.09.2017  11:00

Аналитичка хемија II - А ниво

Усен испит. Просторија 306

Известување

05.09.2017  10:00

Аналитичка хемија II - А ниво

II декада, писмен испит, Амфитеатар - задолжително пријавување во i-know, - задолжително носење сопствен калкулатор, - се избира само една декада за полагање. Не може да се полага во двете!

rezultati_PI_5_9_2017.pdf rezultati

Аналитичка и инструментална хемија (за биолози)

II декада, писмен испит, Амфитеатар - задолжително пријавување во i-know, - задолжително носење сопствен калкулатор, - се избира само една декада за полагање. Не може да се полага во двете!

rezltati_biolozi_2017.pdf rezultati

04.09.2017  10:00

Аналитичка хемија I - A ниво

I-декада: Усниот испит по предметите Аналитичка хемија I - А ниво и Аналитичка хемија - В ниво ќе се одржи на 04.09.2017 (понеделник) со почеток во 10 часот. Забелешка: Сите студенти кои имаат план да полагаат да се пријават по електронска пошта кај предметниот наставник (jasmina.petreska@pmf.ukim.mk) најдоцна 2 денa пред полагањето.

Известување

29.08.2017  10:00

Аналитичка хемија I - A ниво

I-декада: Писмениот испит по предметите Аналитичка хемија I - А ниво и Аналитичка хемија - В ниво ќе се одржи на 29.08.2017 (вторник) со почеток во 10 часот. Забелешка: Сите студенти кои имаат план да полагаат да се пријават по електронска пошта кај предметниот наставник (jasmina.petreska@pmf.ukim.mk) најдоцна 2 дена пред полагањето.

Известување

25.08.2017  10:00

Аналитичка хемија II - А ниво

I декада, писмен испит, амфитеатар - задолжително пријавување во i-know. - задолжително носење сопствен калкулатор, - се избира само една декада за полагање. Не може да се полага во двете!

Известување

Аналитичка и инструментална хемија (за биолози)

I декада, испит, Амфитеатар - задолжително пријавување во i-know, - задолжително носење сопствен калкулатор, - се избира само една декада за полагање. Не може да се полага во двете!

rezultati_25_08_2017.pdf rezultati

21.06.2017  10:00

Аналитичка хемија I - A ниво

II-декада: Усниот испит по предметите Аналитичка хемија I - А ниво и Аналитичка хемија - В ниво ќе се одржи на 21.06.2017 (среда) со почеток во 10 часот. Забелешка: Сите студенти кои имаат план да полагаат да се пријават по електронска пошта кај предметниот наставник (jasmina.petreska@pmf.ukim.mk) најдоцна 1 ден пред полагањето

Известување

19.06.2017  10:00

Аналитичка хемија I - A ниво

II-декада: Писмениот испит по предметите Аналитичка хемија I - А ниво и Аналитичка хемија - В ниво ќе се одржи на 19.06.2017 (понеделник) со почеток во 10 часот. Забелешка: Сите студенти кои имаат план да полагаат да се пријават по електронска пошта кај предметниот наставник (jasmina.petreska@pmf.ukim.mk) најдоцна 1 ден пред полагањето.

Rezultati_AH_I_19_06_2017.pdf Резултати-АХ-19-06-2017

Аналитичка хемија II - А ниво

II декада, испит Задолжително да носите СОПСТВЕН калкулатор. Нема да се дозволи позајмување!!!

PI_AH2_19_6_2017.pdf rezultati

Аналитичка и инструментална хемија (за биолози)

II декада, испит Задолжително да носите СОПСТВЕН калкулатор. Нема да се дозволи позајмување!!! Амфитеатар

Rezultati_AIH_II_dekada_19_6_2017.pdf rezultati

12.06.2017  10:00

Аналитичка хемија II - А ниво

Усен испит. Просторија 306

Известување

07.06.2017  10:00

Аналитичка хемија I - A ниво

I-декада: Усниот испит по предметите Аналитичка хемија I - А ниво и Аналитичка хемија - В ниво ќе се одржи на 07.06.2017 (среда) со почеток во 10 часот. Забелешка: Сите студенти кои имаат план да полагаат да се пријават по електронска пошта кај предметниот наставник (jasmina.petreska@pmf.ukim.mk) најдоцна 1 ден пред полагањето

Известување

Аналитичка хемија II - А ниво

II колоквиум + испит I декада Задолжително да носите СОПСТВЕН калкулатор. Нема да се дозволи позајмување!!!

rez_I_i_II_kolok_AH2.pdf rezultati
Rezultati_AH2_I_dekada_2017.pdf rezultati

Аналитичка и инструментална хемија (за биолози)

I декада, испит Задолжително да носите СОПСТВЕН калкулатор. Нема да се дозволи позајмување!!! Амфитеатар

Rezultati_PI_biolozi_7_6_2017.pdf резултати

06.06.2017  10:00

Аналитичка хемија II - А ниво

Усен испит, II декада, просторија 306

Известување

29.05.2017  10:00

Аналитичка хемија I - A ниво

I-декада: Писмениот испит по предметите Аналитичка хемија I - А ниво и Аналитичка хемија - В ниво ќе се одржи на 29.05.2017 (понеделник) со почеток во 10 часот. Забелешка: Сите студенти кои имаат план да полагаат да се пријават по електронска пошта кај предметниот наставник (jasmina.petreska@pmf.ukim.mk) најдоцна 1 ден пред полагањето

Rezultati_AH_I_29_05_2017.pdf Резултати-АХ-29-05-2017

26.04.2017  12:00

Аналитичка и инструментална хемија (за биолози)

Амфитеатар Задолжително да се пријавите за писмен испит. Задолжително да носите СОПСТВЕН калкулатор!

rezultati-3.pdf rezultati

25.04.2017  10:00

Аналитичка хемија I - A ниво

Усниот испит по предметите Аналитичка хемија I – А ниво и Аналитичка хемија - В ниво ќе се одржат на 25.04.2017 (вторник) со почеток во 10 часот.

Известување

<< претходно | | следно >>

За резултати од испити одржани пред 14.09.2011 кликнете тука