Резултати од испити подредени по предмет

За да добиете известување кога ќе бидат поставени резултатите на одреден испит, кликнете на линкот „Известување“ и внесете го Вашиот email.

 


13.09.2017  09:00

Информатика применета во хемија

II декада - кабинет 235

Известување

05.09.2017  10:00

Инструментални аналитички методи - А ниво

II-декада: Писмениот испит по предметите Инструментални аналитички методи - А ниво и В ниво ќе се одржи на 05.09.2017 (вторник) со почеток во 10 часот во предавална 124. Студентите кои ќе полагаат да се најават на mail кај наставникот (marinaiv@pmf.ukim.mk), а оние кои ги слушале овие предмети пред 2014/2015 година да наведат и кој дел од испитот ќе го полагаат. Усниот испит ќе се полага една недела по писмениот, точен термин по договор.

Известување

31.08.2017  09:00

Информатика применета во хемија

I декада - кабинет 235

Известување

22.08.2017  10:00

Инструментални аналитички методи - А ниво

I-декада: Писмениот испит по предметите Инструментални аналитички методи - А ниво и В ниво ќе се одржи на 22.08.2017 (вторник) со почеток во 10 часот во предавална 124. Студентите кои ќе полагаат да се најават на mail кај наставникот (marinaiv@pmf.ukim.mk), а оние кои ги слушале овие предмети пред 2014/2015 година да наведат и кој дел од испитот ќе го полагаат. Усниот испит ќе се полага една недела по писмениот, точен термин по договор.

rezultati_pismen_ispit_22_avg_2017.pdf Rezultati od I dekada, II dekada na 05.09.2017

21.06.2017  10:00

Инструментални аналитички методи - А ниво

II-декада: Писмениот испит по предметите Инструментални аналитички методи - А ниво и В ниво ќе се одржи на 21. 06. 2017 (среда) со почеток во 10 часот. Студентите кои ќе полагаат да се најават на mail кај наставникот (marinaiv@pmf.ukim.mk), а оние кои ги слушале овие предмети пред 2014/2015 година да наведат и кој дел од испитот ќе го полагаат. Усниот испит ќе се полага една недела по писмениот, точен термин по договор.

rezultati_pismen_ispit_21_juni_2017.pdf Rezultati od pismeniot ispit od 21.06.2017 god.

29.05.2017  09:00

Инструментални аналитички методи - А ниво

I-декада: Писмениот испит по предметите Инструментални аналитички методи - А ниво и В ниво ќе се одржи на 29. 05. 2017 (понеделник) со почеток во 9 часот. Студентите кои ќе полагаат да се најават на mail кај наставникот (marinaiv@pmf.ukim.mk), а оние кои ги слушале овие предмети пред 2014/2015 година да наведат и кој дел од испитот ќе го полагаат. Усниот испит ќе се полага една недела по писмениот, точен термин по договор.

rezultati_pismen_ispit_29_maj_2017.doc Rezultati od pismeniot ispit odrzan na 29.05.2017.

28.04.2017  09:00

Инструментални аналитички методи - А ниво

Писмениот испит по Инструментални аналитички методи - А и Б ниво во априлската сесија ќе се одржи на 28 април 2017 година во 9 часот, а усниот испит на 3 мај во време по договор. Студентите кои ќе полагаат да се најават претходно кај предметниот наставник на e-mail: marinaiv@pmf.ukim.mk.

Rezultati_Instrumentalna_april_2017.pdf Резултати - писмен испит - Инструментални аналитички методи - 28.04.2017

<< претходно | | следно >>

За резултати од испити одржани пред 14.09.2011 кликнете тука