Резултати од испити подредени по предмет

За да добиете известување кога ќе бидат поставени резултатите на одреден испит, кликнете на линкот „Известување“ и внесете го Вашиот email.

 


14.09.2017  10:00

Неорганска биохемија

Испитот ќе се одржи во ХА со почеток од 10 ч.

Известување

Нанохемија и нанотехнологии

Испитот ќе се одржи во ХА со почеток од 10 ч.

Известување

07.09.2017  09:00

Неорганска хемија - Б ниво

II - декада Усен испит-теорија! Предавална бр 101!

Usen_I_i_II_dek_sept_2017-4.doc Rezultati-septemvri-2017-I i II dekada

07.09.2017  08:00

Неорганска хемија (биологија-хемија)

Испитот ќе се полага во пред. 124. Задолжително пријавување во i_know пред полагањето. Задолжително да се носи индекс и пријава на испит.

Rezultati_Neorganska_hemija_dvopred_studii_Biol_Hem_septemvri_2017.pdf Резултати - Неорганска хемија - септември 2017

05.09.2017  10:00

Неорганска хемија - А ниво

Теоретски дел, кај проф. Иван Грозданов. Втора декада. Општа хемија - А ниво Теоретски дел. Кај проф. Иван Грозданов. Втора декада. РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТОТ ОДРЖАН НА 05.09.2017 Кај проф. Иван Грозданов НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА А-ниво 1. Димитар Недељковиќ 44/100 2. Асен Хоџица 39 3. Фитим Зенуни 17 Скопје, 11.09.2017

Известување

Нутриционизам

Испитот по Нутриционизам во втора декада ќе се одржи на 5 септември 2017 (вторник) во просторија 124, со почеток во 10 часот.

Известување

04.09.2017  09:00

Неорганска хемија - Б ниво

II- декада Писмен испит-задачи! Предавална бр 124!

Известување

30.08.2017  10:00

Неорганска биохемија

Испитот ќе се одржи во ХА со почеток од 10 ч.

Известување

Нанохемија и нанотехнологии

Испитот ќе се одржи во ХА со почеток од 10 ч.

Известување

25.08.2017  09:00

Неорганска хемија - Б ниво

I - декада Усен испит-теорија! Предавална бр 124!

Usen_I_i_II_dek_sept_2017-3.doc Rezultati-septemvri-2017-I i II dekada

24.08.2017  08:00

Неорганска хемија (биологија-хемија)

Испитот ќе се полага во пред. 124. Задолжително пријавување во i_know пред полагањето. Задолжително да се носи индекс и пријава на испит.

Rezultati_Neorganska_hemija_avgust_2017.pdf Резултати - Неорганска хемија - август 2017

23.08.2017  10:00

Неорганска хемија - А ниво

Теоретски дел, кај проф. Иван Грозданов.

Известување

22.08.2017  10:00

Нутриционизам

Испитот по Нутриционизам во прва декада ќе се одржи на 22 август 2017 (вторник) во просторија 124, со почеток во 10 часот.

Известување

21.08.2017  09:00

Неорганска хемија - Б ниво

I - декада Писмен испит-задачи! Предавална бр 124!

Известување

27.06.2017  09:00

Неорганска хемија - Б ниво

Предмети: ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА - Б ниво, ЕЛЕКТРОХЕМИЈА, ОСНОВИ НА БИОЕЛЕКТРОХЕМИЈА I декада: • Писмен испит (задачи): 5.06.2017 (понеделник) • Устен испит (теорија): 8.06.2017 (четврток) II декада: • Писмен испит: 20.06.2017 (вторник) • Устен испит: 27.06.2017 (вторник) Сите испити ќе се одржуваат во амфитеатар на Институтот за хемија со почеток во 9 часот. Напомена: усниот испит може да се полага само доколку е положен писмениот испит! Проф. Валентин Мирчески 29.05.2017

Usen_I_i_II_dek_juni_2017-0.doc Rezultati-usen ispit-juni 2017

26.06.2017  11:00

Нутриционизам

Испитот по Нутриционизам во втора декада ќе се одржи на 26 јуни во просторија 124, со почеток во 11 часот.

Известување

23.06.2017  10:00

Неорганска биохемија

Испитот ќе се одржи во ХА.

Известување

Нанохемија и нанотехнологии

Испитот ќе се одржи во ХА.

Известување

20.06.2017  09:00

Неорганска хемија - Б ниво

Предмети: ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА - Б ниво, ЕЛЕКТРОХЕМИЈА, ОСНОВИ НА БИОЕЛЕКТРОХЕМИЈА I декада: • Писмен испит (задачи): 5.06.2017 (понеделник) • Устен испит (теорија): 8.06.2017 (четврток) II декада: • Писмен испит: 20.06.2017 (вторник) • Устен испит: 26.06.2017 (понеделник) Сите испити ќе се одржуваат во амфитеатар на Институтот за хемија со почеток во 9 часот. Напомена: усниот испит може да се полага само доколку е положен писмениот испит! Проф. Валентин Мирчески 29.05.2017

Известување

20.06.2017  10:00

Неорганска хемија (биологија-хемија)

Испитот ќе се одржи во пред. 124.

Известување

09.06.2017  10:00

Неорганска биохемија

Испитот ќе се одржи во ХА.

Известување

Нанохемија и нанотехнологии

Испитот ќе се одржи во ХА.

Известување

09.06.2017  11:00

Нутриционизам

Испитот по Нутриционизам во прва декада ќе се одржи на 9 јуни во просторија 124, со почеток во 11 часот.

Известување

08.06.2017  09:00

Неорганска хемија - Б ниво

Предмети: ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА - Б ниво, ЕЛЕКТРОХЕМИЈА, ОСНОВИ НА БИОЕЛЕКТРОХЕМИЈА I декада: • Писмен испит (задачи): 5.06.2017 (понеделник) • Устен испит (теорија): 8.06.2017 (четврток) II декада: • Писмен испит: 20.06.2017 (вторник) • Устен испит: 26.06.2017 (понеделник) Сите испити ќе се одржуваат во амфитеатар на Институтот за хемија со почеток во 9 часот. Напомена: усниот испит може да се полага само доколку е положен писмениот испит! Проф. Валентин Мирчески 29.05.2017

Usen_I_i_II_dek_juni_2017-5.doc Rezultati-usen ispit-juni 2017

06.06.2017  12:00

Неорганска хемија - Б ниво

Втор колквиум во врска со теоретските предавања по предметот Неорганска хемија Б-ниво кај проф. В. Мирчески Амфитеатар на Институтот за хемија, 12:00 ч.

Vtor_kol_usen_del.pdf Rezultati-vtor kol usen del

06.06.2017  10:00

Неорганска хемија (биологија-хемија)

Испитот ќе се одржи во пред. 124.

Neorganska_hemija_B_6_juni_2017.pdf Резултати од испит одржан на 6 јуни 2017

05.06.2017  09:00

Неорганска хемија - Б ниво

Предмети: ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА - Б ниво, ЕЛЕКТРОХЕМИЈА, ОСНОВИ НА БИОЕЛЕКТРОХЕМИЈА I декада: • Писмен испит (задачи): 5.06.2017 (понеделник) • Устен испит (теорија): 8.06.2017 (четврток) II декада: • Писмен испит: 20.06.2017 (вторник) • Устен испит: 26.06.2017 (понеделник) Сите испити ќе се одржуваат во амфитеатар на Институтот за хемија со почеток во 9 часот. Напомена: усниот испит може да се полага само доколку е положен писмениот испит! Проф. Валентин Мирчески 29.05.2017

Известување

29.05.2017  12:00

Неорганска хемија (биологија-хемија)

Неорганска хемија (за двопредметните студии по биологија-хемија) - II колоквиум - пред. 101

Известување

28.04.2017  08:00

Неорганска хемија (биологија-хемија)

Неорганска хемија (за двопредметните студии по биологија-хемија) - I колоквиум - пред. 101

Neorganska_hemija_biologija_hemija_april_2017.pdf Резултат од I колоквиум по Неорганска хемија (за биологиоја-хемија)

27.04.2017  09:00

Неорганска хемија - Б ниво

Вонредна априлска сесија 2017 Писмен испит: 20.04.2017 (четврток) од 9:00 часот и Устен испит: 27.04.2017 (четврток) од 9:00 часот.

Известување

<< претходно | | следно >>

За резултати од испити одржани пред 14.09.2011 кликнете тука