Резултати од испити подредени по предмет

За да добиете известување кога ќе бидат поставени резултатите на одреден испит, кликнете на линкот „Известување“ и внесете го Вашиот email.

 


15.09.2017  09:00

Органска хемија (за биохемија-физиологија)

Писмен испит по Органска хемија, втора декада. Право на полагање имаат студенти со поднесена електронска пријава (најдоцна до 14 септември). При полагањето задолжително да се носи пријава и индекс.

rezultati_organska_hemija_septemvri.pdf резултати од писмен испит, втора декада: условно положени - усно во среда

14.09.2017  10:00

Одбрани поглавја од неорганска хемија

Испитот ќе се одржи во ХА со почеток од 10 ч.

Известување

12.09.2017  10:00

Општа методика во хемијата

Втора декада. Задолжително пријавување кај предметниот наставник.

Известување

07.09.2017  09:00

Општа хемија - А ниво

II - декада Предавална бр 101!

Usen_I_i_II_dek_sept_2017-0.doc Rezultati-I i II dekada

Основи на биоелектрохемија

II - декада Предавална бр 101!

Известување

07.09.2017  08:00

Општа хемија Б (биологија-хемија)

Испитот ќе се полага во пред. 124. Задолжително пријавување во i_know пред полагањето. Задолжително да се носи индекс и пријава на испит.

Известување

05.09.2017  10:00

Општа хемија - А ниво

Теоретски дел, кај проф. Иван Грозданов. 10-12 ч во п. 125. РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТОТ ОДРЖАН НА 05.09.2017 Кај проф. Иван Грозданов ОПШТА ХЕМИЈА А-ниво 1. Ивана Илиоска 79/100 2. Тамара Николовска 49 3. Зулејха Алија 46 4. Тамара Јаневска 46 5. Светлана Софрониеска 36 6. Кате Кузевска 31 7. Арба Батку 30 8. Аљтина Азири 15 9. Ана Нестороска 00 Скопје, 11.09.2017

Известување

Одбрани поглавја од физичка хемија

II декада, писмен испит, Амфитеатар - задолжително пријавување во i-know, - задолжително носење сопствен калкулатор, - се избира само една декада за полагање. Не може да се полага во двете!

Известување

04.09.2017  09:00

Општа хемија - А ниво

II - декада Писмен испит-задачи! Предавална бр 124!

Известување

30.08.2017  10:00

Одбрани поглавја од неорганска хемија

Испитот ќе се одржи во ХА со почеток од 10 ч.

Известување

29.08.2017  10:00

Општа методика во хемијата

Прва декада. Задолжително пријавување кај предметниот наставник.

Известување

25.08.2017  09:00

Општа хемија - А ниво

I - декада Усен испит-теорија! Предавална бр 124!

Usen_I_i_II_dek_sept_2017-1.doc Rezultati-septemvri-2017-I i II dekada

25.08.2017  10:00

Одбрани поглавја од физичка хемија

I декада, писмен испит, Амфитеатар - задолжително пријавување во i-know, - задолжително носење сопствен калкулатор, - се избира само една декада за полагање. Не може да се полага во двете!

rezultati_25_08_2017-0.pdf rezultati

25.08.2017  09:00

Основи на биоелектрохемија

I - декада Предавална бр 124!

Известување

Органска хемија (за биохемија-физиологија)

Писмен испит по Органска хемија, прва декада. Право на полагање имаат студенти со поднесена електронска пријава (најдоцна до 24 август). При полагањето задолжително да се носи пријава и индекс.

Известување

24.08.2017  08:00

Општа хемија Б (биологија-хемија)

Испитот ќе се полага во пред. 124. Задолжително пријавување во i_know пред полагањето. Задолжително да се носи индекс и пријава на испит.

Известување

23.08.2017  10:00

Општа хемија - А ниво

Теоретски дел. Кај проф. Иван Грозданов РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТОТ ОДРЖАН НА 23 август 2017 ОПШТА ХЕМИЈА А-ниво (теоретски дел) 1. Ангела Целакоска 61/100 бода 2. Александра Гараловска 59/100 3. Ивана Илиоска 44/100 4. Тамара Николовска 25/100 5. Ѓорѓина Ѓоргиевска 35/100 6. Арба Батку 22/100 7. Иван Младеновски 11/100 8. Зулејха Алија 02/100 Увид во оценетите тестови, вторник, 05.09.2017 г. 8-10 ч Проф. Иван Грозданов

Резултати (теоретски дел)

21.08.2017  09:00

Општа хемија - А ниво

I - декада Писмен испит-задачи! Предавална бр 124!

Известување

27.06.2017  09:00

Општа хемија - А ниво

Предмети: ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА - Б ниво, ЕЛЕКТРОХЕМИЈА, ОСНОВИ НА БИОЕЛЕКТРОХЕМИЈА I декада: • Писмен испит (задачи): 5.06.2017 (понеделник) • Устен испит (теорија): 8.06.2017 (четврток) II декада: • Писмен испит: 20.06.2017 (вторник) • Устен испит: 27.06.2017 (вторник) Сите испити ќе се одржуваат во амфитеатар на Институтот за хемија со почеток во 9 часот. Напомена: усниот испит може да се полага само доколку е положен писмениот испит! Проф. Валентин Мирчески 29.05.2017

Usen_I_i_II_dek_juni_2017.doc Rezultati-usen ispit-juni 2017

Основи на биоелектрохемија

Предмети: ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА - Б ниво, ЕЛЕКТРОХЕМИЈА, ОСНОВИ НА БИОЕЛЕКТРОХЕМИЈА I декада: • Писмен испит (задачи): 5.06.2017 (понеделник) • Устен испит (теорија): 8.06.2017 (четврток) II декада: • Писмен испит: 20.06.2017 (вторник) • Устен испит: 27.06.2017 (вторник) Сите испити ќе се одржуваат во амфитеатар на Институтот за хемија со почеток во 9 часот. Напомена: усниот испит може да се полага само доколку е положен писмениот испит! Проф. Валентин Мирчески 29.05.2017

Usen_I_i_II_dek_juni_2017-2.doc Rezultati-usen ispit-juni 2017

23.06.2017  10:00

Одбрани поглавја од неорганска хемија

Испитот ќе се одржи во ХА.

Известување

20.06.2017  09:00

Општа хемија - А ниво

Предмети: ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА - Б ниво, ЕЛЕКТРОХЕМИЈА, ОСНОВИ НА БИОЕЛЕКТРОХЕМИЈА I декада: • Писмен испит (задачи): 5.06.2017 (понеделник) • Устен испит (теорија): 8.06.2017 (четврток) II декада: • Писмен испит: 20.06.2017 (вторник) • Устен испит: 26.06.2017 (понеделник) Сите испити ќе се одржуваат во амфитеатар на Институтот за хемија со почеток во 9 часот. Напомена: усниот испит може да се полага само доколку е положен писмениот испит! Проф. Валентин Мирчески 29.05.2017

Известување

Органска хемија (за биохемија-физиологија)

Испитот од втората декада ќе се одржи во Хемискиот Амфитеатар. Право на полагање имаат студентите со добиен потпис и уредно пријавен испит во електронска форма. Задолжително е носењето на пријава на денот на полагањето.

rezultati_organska_hemija_juni_2017.pdf вкупни резултати

20.06.2017  10:00

Општа хемија Б (биологија-хемија)

Испитот ќе се одржи во пред. 124.

Известување

19.06.2017  10:00

Општа методика во хемијата

Задолжително пријавување по електронска пошта кај предметниот наставник.

Известување

09.06.2017  10:00

Одбрани поглавја од неорганска хемија

Испитот ќе се одржи во ХА.

Известување

08.06.2017  09:00

Општа хемија - А ниво

Предмети: ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА - Б ниво, ЕЛЕКТРОХЕМИЈА, ОСНОВИ НА БИОЕЛЕКТРОХЕМИЈА I декада: • Писмен испит (задачи): 5.06.2017 (понеделник) • Устен испит (теорија): 8.06.2017 (четврток) II декада: • Писмен испит: 20.06.2017 (вторник) • Устен испит: 26.06.2017 (понеделник) Сите испити ќе се одржуваат во амфитеатар на Институтот за хемија со почеток во 9 часот. Напомена: усниот испит може да се полага само доколку е положен писмениот испит! Проф. Валентин Мирчески 29.05.2017

Usen_I_i_II_dek_juni_2017-4.doc Rezultati-usen ispit-juni 2017

Основи на биоелектрохемија

Предмети: ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА - Б ниво, ЕЛЕКТРОХЕМИЈА, ОСНОВИ НА БИОЕЛЕКТРОХЕМИЈА I декада: • Писмен испит (задачи): 5.06.2017 (понеделник) • Устен испит (теорија): 8.06.2017 (четврток) II декада: • Писмен испит: 20.06.2017 (вторник) • Устен испит: 26.06.2017 (понеделник) Сите испити ќе се одржуваат во амфитеатар на Институтот за хемија со почеток во 9 часот. Напомена: усниот испит може да се полага само доколку е положен писмениот испит! Проф. Валентин Мирчески 29.05.2017

Predsesija_juni_2017.doc Rezultati-predsesija-juni 2017
Usen_I_dek_juni_2017.pdf Rezultati-osnovi na bioelektrohemija-I dek-juni 2017

Органска хемија (за биохемија-физиологија)

Испитот од првата декада ќе се одржи во Хемискиот Амфитеатар. Право на полагање имаат студентите со добиен потпис и уредно пријавен испит во електронска форма. Задолжително е носењето на пријава на денот на полагањето.

Известување

06.06.2017  10:00

Општа хемија Б (биологија-хемија)

Испитот ќе се одржи во пред. 124.

Известување

05.06.2017  09:00

Општа хемија - А ниво

Предмети: ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА - Б ниво, ЕЛЕКТРОХЕМИЈА, ОСНОВИ НА БИОЕЛЕКТРОХЕМИЈА I декада: • Писмен испит (задачи): 5.06.2017 (понеделник) • Устен испит (теорија): 8.06.2017 (четврток) II декада: • Писмен испит: 20.06.2017 (вторник) • Устен испит: 26.06.2017 (понеделник) Сите испити ќе се одржуваат во амфитеатар на Институтот за хемија со почеток во 9 часот. Напомена: усниот испит може да се полага само доколку е положен писмениот испит! Проф. Валентин Мирчески 29.05.2017

Известување

29.05.2017  10:00

Општа методика во хемијата

Задолжително пријавување по електронска пошта кај предметниот наставник.

Известување

19.05.2017  09:00

Органска хемија (за биохемија-физиологија)

Вториот колоквиум по Органска хемија за студентите од биологија (биохемиско-физиолошка насока) ќе де одржи во Хемискиот амфитеатар

rezultati_vtor_kolokvium_Organska_2017.pdf Резултати од втор колоквиум Органска хемија за Биолози (биохемиско-физиолошка насока)
vkupni_rezultati_organska_2017_kolokviumi.pdf vkupni rezultati od kolokviumi

28.04.2017  13:00

Органска хемија (за биохемија-физиологија)

Усниот испит по предметот Органска хемија за студентите од биологија, насока биохемија-физиологија,ќе се одржи на 28.04.2017 (петок) со почеток во 13 часот.

Известување

27.04.2017  09:00

Општа хемија - А ниво

Вонредна априлска сесија 2017 Писмен испит: 20.04.2017 (четврток) од 9:00 часот и Устен испит: 27.04.2017 (четврток) од 9:00 часот.

Usen_april_2017.doc Rezultati-Opsta hemija

26.04.2017  12:00

Одбрани поглавја од физичка хемија

Амфитеатар Задолжително да се пријавите за писмен испит. Задолжително да носите СОПСТВЕН калкулатор!

Известување

<< претходно | | следно >>

За резултати од испити одржани пред 14.09.2011 кликнете тука