Резултати од испити подредени по предмет

За да добиете известување кога ќе бидат поставени резултатите на одреден испит, кликнете на линкот „Известување“ и внесете го Вашиот email.

 


23.08.2017  12:00

Физичка хемија (за молекуларна биологија)

септемвриска сесија, I-декада, задолжителна е пријава од студентот

Известување

23.08.2017  08:00

Управување со квалитет во хемиска лабораторија

Делот Задачи (во Excel) ќе се полага во Медиотека или Библиотека.

Известување

23.08.2017  12:00

Физичка хемија (студии по биологија - биохемија и физиологија)

септемвриска сесија, I-декада, задолжителна е пријава од студентот

Известување

23.08.2017  10:00

Неорганска хемија - А ниво

Теоретски дел, кај проф. Иван Грозданов.

Известување

22.08.2017  10:00

Инструментални аналитички методи - А ниво

I-декада: Писмениот испит по предметите Инструментални аналитички методи - А ниво и В ниво ќе се одржи на 22.08.2017 (вторник) со почеток во 10 часот во предавална 124. Студентите кои ќе полагаат да се најават на mail кај наставникот (marinaiv@pmf.ukim.mk), а оние кои ги слушале овие предмети пред 2014/2015 година да наведат и кој дел од испитот ќе го полагаат. Усниот испит ќе се полага една недела по писмениот, точен термин по договор.

rezultati_pismen_ispit_22_avg_2017.pdf Rezultati od I dekada, II dekada na 05.09.2017

Нутриционизам

Испитот по Нутриционизам во прва декада ќе се одржи на 22 август 2017 (вторник) во просторија 124, со почеток во 10 часот.

Известување

21.08.2017  09:00

Општа хемија - А ниво

I - декада Писмен испит-задачи! Предавална бр 124!

Известување

Радиохемија

Писмен испит

Известување

Физичка хемија I - Б ниво

Писмен испит аналитичка биохемија. Испит аналитичка биохемија (стара програма).

Pismen_ispit_21_08_2017.pdf Rezultati od ispit

Физичка хемија II - Б ниво

Писмен испит аналитичка биохемија. Испит аналитичка биохемија (стара програма).

Pismen_ispit_21_08_2017-0.pdf Pismen ispit

Неорганска хемија - Б ниво

I - декада Писмен испит-задачи! Предавална бр 124!

Известување

28.06.2017  10:00

Хроматографски методи (прв циклус)

Испитот по Хроматографски методи во втора декада ќе се одржи на 28 јуни во време по договор. Студентите кои ќе полагаат да се најават на е-пошта кај предметниот наставник.

Известување

27.06.2017  09:00

Општа хемија - А ниво

Предмети: ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА - Б ниво, ЕЛЕКТРОХЕМИЈА, ОСНОВИ НА БИОЕЛЕКТРОХЕМИЈА I декада: • Писмен испит (задачи): 5.06.2017 (понеделник) • Устен испит (теорија): 8.06.2017 (четврток) II декада: • Писмен испит: 20.06.2017 (вторник) • Устен испит: 27.06.2017 (вторник) Сите испити ќе се одржуваат во амфитеатар на Институтот за хемија со почеток во 9 часот. Напомена: усниот испит може да се полага само доколку е положен писмениот испит! Проф. Валентин Мирчески 29.05.2017

Usen_I_i_II_dek_juni_2017.doc Rezultati-usen ispit-juni 2017

Неорганска хемија - Б ниво

Предмети: ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА - Б ниво, ЕЛЕКТРОХЕМИЈА, ОСНОВИ НА БИОЕЛЕКТРОХЕМИЈА I декада: • Писмен испит (задачи): 5.06.2017 (понеделник) • Устен испит (теорија): 8.06.2017 (четврток) II декада: • Писмен испит: 20.06.2017 (вторник) • Устен испит: 27.06.2017 (вторник) Сите испити ќе се одржуваат во амфитеатар на Институтот за хемија со почеток во 9 часот. Напомена: усниот испит може да се полага само доколку е положен писмениот испит! Проф. Валентин Мирчески 29.05.2017

Usen_I_i_II_dek_juni_2017-0.doc Rezultati-usen ispit-juni 2017

Електрохемија

Предмети: ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА - Б ниво, ЕЛЕКТРОХЕМИЈА, ОСНОВИ НА БИОЕЛЕКТРОХЕМИЈА I декада: • Писмен испит (задачи): 5.06.2017 (понеделник) • Устен испит (теорија): 8.06.2017 (четврток) II декада: • Писмен испит: 20.06.2017 (вторник) • Устен испит: 27.06.2017 (вторник) Сите испити ќе се одржуваат во амфитеатар на Институтот за хемија со почеток во 9 часот. Напомена: усниот испит може да се полага само доколку е положен писмениот испит! Проф. Валентин Мирчески 29.05.2017

Usen_I_i_II_dek_juni_2017-1.doc Rezultati-usen ispit-juni 2017

Основи на биоелектрохемија

Предмети: ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА - Б ниво, ЕЛЕКТРОХЕМИЈА, ОСНОВИ НА БИОЕЛЕКТРОХЕМИЈА I декада: • Писмен испит (задачи): 5.06.2017 (понеделник) • Устен испит (теорија): 8.06.2017 (четврток) II декада: • Писмен испит: 20.06.2017 (вторник) • Устен испит: 27.06.2017 (вторник) Сите испити ќе се одржуваат во амфитеатар на Институтот за хемија со почеток во 9 часот. Напомена: усниот испит може да се полага само доколку е положен писмениот испит! Проф. Валентин Мирчески 29.05.2017

Usen_I_i_II_dek_juni_2017-2.doc Rezultati-usen ispit-juni 2017

Еколошка биохемија

Предмети: ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА - Б ниво, ЕЛЕКТРОХЕМИЈА, ОСНОВИ НА БИОЕЛЕКТРОХЕМИЈА I декада: • Писмен испит (задачи): 5.06.2017 (понеделник) • Устен испит (теорија): 8.06.2017 (четврток) II декада: • Писмен испит: 20.06.2017 (вторник) • Устен испит: 27.06.2017 (вторник) Сите испити ќе се одржуваат во амфитеатар на Институтот за хемија со почеток во 9 часот. Напомена: усниот испит може да се полага само доколку е положен писмениот испит! Проф. Валентин Мирчески 29.05.2017

Usen_I_i_II_dek_juni_2017-3.doc Rezultati-usen ispit-juni 2017

26.06.2017  11:00

Нутриционизам

Испитот по Нутриционизам во втора декада ќе се одржи на 26 јуни во просторија 124, со почеток во 11 часот.

Известување

23.06.2017  10:00

Биохемија II - А ниво

II декада: Испитот по Биохемија II А и В ниво ќе се одржи на 23 јуни во 10 часот во просторија 124.

Известување

23.06.2017  09:00

Радиохемија

Усмен испит

Известување

23.06.2017  10:00

Неорганска биохемија

Испитот ќе се одржи во ХА.

Известување

23.06.2017  09:00

Физичка хемија I - Б ниво

Усмен испит

Известување

Физичка хемија II - Б ниво

Усмен испит.

Известување

23.06.2017  10:00

Теоретска неорганска хемија

Испитот ќе се одржи во ХА.

Известување

Нанохемија и нанотехнологии

Испитот ќе се одржи во ХА.

Известување

Одбрани поглавја од неорганска хемија

Испитот ќе се одржи во ХА.

Известување

21.06.2017  10:00

Аналитичка хемија I - A ниво

II-декада: Усниот испит по предметите Аналитичка хемија I - А ниво и Аналитичка хемија - В ниво ќе се одржи на 21.06.2017 (среда) со почеток во 10 часот. Забелешка: Сите студенти кои имаат план да полагаат да се пријават по електронска пошта кај предметниот наставник (jasmina.petreska@pmf.ukim.mk) најдоцна 1 ден пред полагањето

Известување

Инструментални аналитички методи - А ниво

II-декада: Писмениот испит по предметите Инструментални аналитички методи - А ниво и В ниво ќе се одржи на 21. 06. 2017 (среда) со почеток во 10 часот. Студентите кои ќе полагаат да се најават на mail кај наставникот (marinaiv@pmf.ukim.mk), а оние кои ги слушале овие предмети пред 2014/2015 година да наведат и кој дел од испитот ќе го полагаат. Усниот испит ќе се полага една недела по писмениот, точен термин по договор.

rezultati_pismen_ispit_21_juni_2017.pdf Rezultati od pismeniot ispit od 21.06.2017 god.

20.06.2017  09:00

Општа хемија - А ниво

Предмети: ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА - Б ниво, ЕЛЕКТРОХЕМИЈА, ОСНОВИ НА БИОЕЛЕКТРОХЕМИЈА I декада: • Писмен испит (задачи): 5.06.2017 (понеделник) • Устен испит (теорија): 8.06.2017 (четврток) II декада: • Писмен испит: 20.06.2017 (вторник) • Устен испит: 26.06.2017 (понеделник) Сите испити ќе се одржуваат во амфитеатар на Институтот за хемија со почеток во 9 часот. Напомена: усниот испит може да се полага само доколку е положен писмениот испит! Проф. Валентин Мирчески 29.05.2017

Известување

Биохемија I - А ниво

Испитот од втората декада ќе се одржи во Хемискиот Амфитеатар. Право на полагање имаат студентите со добиен потпис и уредно пријавен испит во електронска форма. Задолжително е носењето на пријава на денот на полагањето.

rezultati_biohemija_juni_2017.pdf rezultati vtora dekada_site nivoa

20.06.2017  10:00

Хемија во практиката

Испитот ќе се одржи во пред. 124.

Известување

Хемија (за Шумарски факултет)

Испитот ќе се одржи во пред. 124.

Известување

Управување со квалитет во хемиска лабораторија

Испитот ќе се одржи во пред. 124.

Rezultati_UKHL_20_juni_2017.pdf Резултати од испит одржан на 20 јуни 2017

20.06.2017  09:00

Неорганска хемија - Б ниво

Предмети: ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА - Б ниво, ЕЛЕКТРОХЕМИЈА, ОСНОВИ НА БИОЕЛЕКТРОХЕМИЈА I декада: • Писмен испит (задачи): 5.06.2017 (понеделник) • Устен испит (теорија): 8.06.2017 (четврток) II декада: • Писмен испит: 20.06.2017 (вторник) • Устен испит: 26.06.2017 (понеделник) Сите испити ќе се одржуваат во амфитеатар на Институтот за хемија со почеток во 9 часот. Напомена: усниот испит може да се полага само доколку е положен писмениот испит! Проф. Валентин Мирчески 29.05.2017

Известување

Експериментална биохемија

Испитот од втората декада ќе се одржи во Хемискиот Амфитеатар. Право на полагање имаат студентите со добиен потпис и уредно пријавен испит во електронска форма. Задолжително е носењето на пријава на денот на полагањето.

Известување

Биохемија I - Б ниво

Испитот од втората декада ќе се одржи во Хемискиот Амфитеатар. Право на полагање имаат студентите со добиен потпис и уредно пријавен испит во електронска форма. Задолжително е носењето на пријава на денот на полагањето.

Известување

Секундарни метаболити: изолација и својства

Испитот од втората декада ќе се одржи во Хемискиот Амфитеатар. Право на полагање имаат студентите со добиен потпис и уредно пријавен испит во електронска форма. Задолжително е носењето на пријава на денот на полагањето.

rezultati_sekundarni_metaboliti_juni_2017.pdf резултати од писмен испит

Органска хемија (за биохемија-физиологија)

Испитот од втората декада ќе се одржи во Хемискиот Амфитеатар. Право на полагање имаат студентите со добиен потпис и уредно пријавен испит во електронска форма. Задолжително е носењето на пријава на денот на полагањето.

rezultati_organska_hemija_juni_2017.pdf вкупни резултати

20.06.2017  10:00

Општа хемија Б (биологија-хемија)

Испитот ќе се одржи во пред. 124.

Известување

Неорганска хемија (биологија-хемија)

Испитот ќе се одржи во пред. 124.

Известување

Легислатива за хемија на животната средина и храна

Испитот ќе се одржи во пред. 124.

Известување

19.06.2017  10:00

Аналитичка хемија I - A ниво

II-декада: Писмениот испит по предметите Аналитичка хемија I - А ниво и Аналитичка хемија - В ниво ќе се одржи на 19.06.2017 (понеделник) со почеток во 10 часот. Забелешка: Сите студенти кои имаат план да полагаат да се пријават по електронска пошта кај предметниот наставник (jasmina.petreska@pmf.ukim.mk) најдоцна 1 ден пред полагањето.

Rezultati_AH_I_19_06_2017.pdf Резултати-АХ-19-06-2017

Аналитичка хемија II - А ниво

II декада, испит Задолжително да носите СОПСТВЕН калкулатор. Нема да се дозволи позајмување!!!

PI_AH2_19_6_2017.pdf rezultati

Структура на атоми и молекули

II декада, писмен испит, Амфитеатар Задолжително носење сопствени калкулатори. Нема да биде дозволено позајмување!

Rezultati_II_dekada_2017_juni.pdf rezultati

Кристалохемија

II декада, испит Задолжително да носите СОПСТВЕН калкулатор. Нема да се дозволи позајмување!!! Амфитеатар

Известување

Специјална методика во хемијата

Задолжително пријавување по електронска пошта кај предметниот наставник.

Известување

Општа методика во хемијата

Задолжително пријавување по електронска пошта кај предметниот наставник.

Известување

Физичка хемија за наставна насока I - Б ниво

II декада, испит Амфитеатар

Известување

Физичка хемија за наставна насока II - Б ниво

II декада, испит Амфитеатар

Известување

Методика во хемијата II (за биологија-хемија)

Задолжително пријавување по електронска пошта кај предметниот наставник.

Известување

Методика на хемиското експериментирање I

Задолжително пријавување по електронска пошта кај предметниот наставник.

Известување

Методика на хемиското експериментирање II

Задолжително пријавување по електронска пошта кај предметниот наставник.

Известување

Аналитичка и инструментална хемија (за биолози)

II декада, испит Задолжително да носите СОПСТВЕН калкулатор. Нема да се дозволи позајмување!!! Амфитеатар

Rezultati_AIH_II_dekada_19_6_2017.pdf rezultati

16.06.2017  09:00

Радиохемија

Писмен испит задачи.

16_06_2017.pdf Rezultati od ispit

Физичка хемија I - Б ниво

Писмен испит задачи. Испит (стара програма).

FizHem1B16_06_2017.pdf Ispit zadaci

Физичка хемија II - Б ниво

Писмен испит задачи. Испит (стара програма).

FizHem2B16_06_2017.pdf Ispit zadaci

12.06.2017  10:00

Аналитичка хемија II - А ниво

Усен испит. Просторија 306

Известување

09.06.2017  10:00

Неорганска биохемија

Испитот ќе се одржи во ХА.

Известување

Теоретска неорганска хемија

Испитот ќе се одржи во ХА.

Известување

Нанохемија и нанотехнологии

Испитот ќе се одржи во ХА.

Известување

Одбрани поглавја од неорганска хемија

Испитот ќе се одржи во ХА.

Известување

Хроматографски методи (прв циклус)

Испитот по Хроматографски методи во прва декада ќе се одржи на 9 јуни во време по договор. Студентите кои ќе полагаат да се најават на е-пошта кај предметниот наставник.

Известување

09.06.2017  11:00

Нутриционизам

Испитот по Нутриционизам во прва декада ќе се одржи на 9 јуни во просторија 124, со почеток во 11 часот.

Известување

08.06.2017  09:00

Општа хемија - А ниво

Предмети: ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА - Б ниво, ЕЛЕКТРОХЕМИЈА, ОСНОВИ НА БИОЕЛЕКТРОХЕМИЈА I декада: • Писмен испит (задачи): 5.06.2017 (понеделник) • Устен испит (теорија): 8.06.2017 (четврток) II декада: • Писмен испит: 20.06.2017 (вторник) • Устен испит: 26.06.2017 (понеделник) Сите испити ќе се одржуваат во амфитеатар на Институтот за хемија со почеток во 9 часот. Напомена: усниот испит може да се полага само доколку е положен писмениот испит! Проф. Валентин Мирчески 29.05.2017

Usen_I_i_II_dek_juni_2017-4.doc Rezultati-usen ispit-juni 2017

Биохемија I - А ниво

Испитот од првата декада ќе се одржи во Хемискиот Амфитеатар. Право на полагање имаат студентите со добиен потпис и уредно пријавен испит во електронска форма. Задолжително е носењето на пријава на денот на полагањето.

Известување

Неорганска хемија - Б ниво

Предмети: ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА - Б ниво, ЕЛЕКТРОХЕМИЈА, ОСНОВИ НА БИОЕЛЕКТРОХЕМИЈА I декада: • Писмен испит (задачи): 5.06.2017 (понеделник) • Устен испит (теорија): 8.06.2017 (четврток) II декада: • Писмен испит: 20.06.2017 (вторник) • Устен испит: 26.06.2017 (понеделник) Сите испити ќе се одржуваат во амфитеатар на Институтот за хемија со почеток во 9 часот. Напомена: усниот испит може да се полага само доколку е положен писмениот испит! Проф. Валентин Мирчески 29.05.2017

Usen_I_i_II_dek_juni_2017-5.doc Rezultati-usen ispit-juni 2017

Електрохемија

Предмети: ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА - Б ниво, ЕЛЕКТРОХЕМИЈА, ОСНОВИ НА БИОЕЛЕКТРОХЕМИЈА I декада: • Писмен испит (задачи): 5.06.2017 (понеделник) • Устен испит (теорија): 8.06.2017 (четврток) II декада: • Писмен испит: 20.06.2017 (вторник) • Устен испит: 26.06.2017 (понеделник) Сите испити ќе се одржуваат во амфитеатар на Институтот за хемија со почеток во 9 часот. Напомена: усниот испит може да се полага само доколку е положен писмениот испит! Проф. Валентин Мирчески 29.05.2017

Usen_I_i_II_dek_juni_2017-6.doc Rezultati-usen ispit-juni 2017

Експериментална биохемија

Испитот од првата декада ќе се одржи во Хемискиот Амфитеатар. Право на полагање имаат студентите со добиен потпис и уредно пријавен испит во електронска форма. Задолжително е носењето на пријава на денот на полагањето.

Известување

Биохемија I - Б ниво

Испитот од првата декада ќе се одржи во Хемискиот Амфитеатар. Право на полагање имаат студентите со добиен потпис и уредно пријавен испит во електронска форма. Задолжително е носењето на пријава на денот на полагањето.

Известување

Основи на биоелектрохемија

Предмети: ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА - Б ниво, ЕЛЕКТРОХЕМИЈА, ОСНОВИ НА БИОЕЛЕКТРОХЕМИЈА I декада: • Писмен испит (задачи): 5.06.2017 (понеделник) • Устен испит (теорија): 8.06.2017 (четврток) II декада: • Писмен испит: 20.06.2017 (вторник) • Устен испит: 26.06.2017 (понеделник) Сите испити ќе се одржуваат во амфитеатар на Институтот за хемија со почеток во 9 часот. Напомена: усниот испит може да се полага само доколку е положен писмениот испит! Проф. Валентин Мирчески 29.05.2017

Predsesija_juni_2017.doc Rezultati-predsesija-juni 2017
Usen_I_dek_juni_2017.pdf Rezultati-osnovi na bioelektrohemija-I dek-juni 2017

Еколошка биохемија

Предмети: ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА - Б ниво, ЕЛЕКТРОХЕМИЈА, ОСНОВИ НА БИОЕЛЕКТРОХЕМИЈА, ЕКОЛОШКА БИОХЕМИЈА I декада: • Писмен испит (задачи): 5.06.2017 (понеделник) • Устен испит (теорија): 8.06.2017 (четврток) II декада: • Писмен испит: 20.06.2017 (вторник) • Устен испит: 26.06.2017 (понеделник) Сите испити ќе се одржуваат во амфитеатар на Институтот за хемија со почеток во 9 часот. Напомена: усниот испит може да се полага само доколку е положен писмениот испит! Проф. Валентин Мирчески 29.05.2017

Usen_I_i_II_dek_juni_2017-7.doc Rezultati-usen ispit-juni 2017

Секундарни метаболити: изолација и својства

Испитот од првата декада ќе се одржи во Хемискиот Амфитеатар. Право на полагање имаат студентите со добиен потпис и уредно пријавен испит во електронска форма. Задолжително е носењето на пријава на денот на полагањето.

Известување

Органска хемија (за биохемија-физиологија)

Испитот од првата декада ќе се одржи во Хемискиот Амфитеатар. Право на полагање имаат студентите со добиен потпис и уредно пријавен испит во електронска форма. Задолжително е носењето на пријава на денот на полагањето.

Известување

07.06.2017  10:00

Аналитичка хемија I - A ниво

I-декада: Усниот испит по предметите Аналитичка хемија I - А ниво и Аналитичка хемија - В ниво ќе се одржи на 07.06.2017 (среда) со почеток во 10 часот. Забелешка: Сите студенти кои имаат план да полагаат да се пријават по електронска пошта кај предметниот наставник (jasmina.petreska@pmf.ukim.mk) најдоцна 1 ден пред полагањето

Известување

Аналитичка хемија II - А ниво

II колоквиум + испит I декада Задолжително да носите СОПСТВЕН калкулатор. Нема да се дозволи позајмување!!!

rez_I_i_II_kolok_AH2.pdf rezultati
Rezultati_AH2_I_dekada_2017.pdf rezultati

Структура на атоми и молекули

I декада, испит Амфитеатар

Известување

Rezultati_I_i_II_kolok_struktura_2017.pdf rezultati

Известување

Кристалохемија

I декада, испит Задолжително да носите СОПСТВЕН калкулатор. Нема да се дозволи позајмување!!! Амфитеатар

Известување

Физичка хемија за наставна насока I - Б ниво

I декада, испит Амфитеатар

Rezultati_FH1_NN.pdf rezultati

Физичка хемија за наставна насока II - Б ниво

I декада, испит Амфитеатар

Известување

Аналитичка и инструментална хемија (за биолози)

I декада, испит Задолжително да носите СОПСТВЕН калкулатор. Нема да се дозволи позајмување!!! Амфитеатар

Rezultati_PI_biolozi_7_6_2017.pdf резултати

06.06.2017  10:00

Аналитичка хемија II - А ниво

Усен испит, II декада, просторија 306

Известување

Хемија во практиката

Испитот ќе се одржи во пред. 124.

Hemija_vo_praktikata_6_juni_2017.pdf Резултати од испит одржан на 6 јуни 2017

Хемија (за Шумарски факултет)

Испитот ќе се одржи во пред. 124.

Известување

Управување со квалитет во хемиска лабораторија

Испитот ќе се одржи во пред. 124.

UKHL_6_juni_2017.pdf Резултати од испит одржан на 6 јуни 2017

06.06.2017  12:00

Неорганска хемија - Б ниво

Втор колквиум во врска со теоретските предавања по предметот Неорганска хемија Б-ниво кај проф. В. Мирчески Амфитеатар на Институтот за хемија, 12:00 ч.

Vtor_kol_usen_del.pdf Rezultati-vtor kol usen del

06.06.2017  10:00

Општа хемија Б (биологија-хемија)

Испитот ќе се одржи во пред. 124.

Известување

Неорганска хемија (биологија-хемија)

Испитот ќе се одржи во пред. 124.

Neorganska_hemija_B_6_juni_2017.pdf Резултати од испит одржан на 6 јуни 2017

Легислатива за хемија на животната средина и храна

Испитот ќе се одржи во пред. 124.

Известување

05.06.2017  09:00

Општа хемија - А ниво

Предмети: ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА - Б ниво, ЕЛЕКТРОХЕМИЈА, ОСНОВИ НА БИОЕЛЕКТРОХЕМИЈА I декада: • Писмен испит (задачи): 5.06.2017 (понеделник) • Устен испит (теорија): 8.06.2017 (четврток) II декада: • Писмен испит: 20.06.2017 (вторник) • Устен испит: 26.06.2017 (понеделник) Сите испити ќе се одржуваат во амфитеатар на Институтот за хемија со почеток во 9 часот. Напомена: усниот испит може да се полага само доколку е положен писмениот испит! Проф. Валентин Мирчески 29.05.2017

Известување

Радиохемија

Усмен испит

Известување

Физичка хемија I - Б ниво

Усмен испит

Известување

Физичка хемија II - Б ниво

Усмен испит

Известување

Неорганска хемија - Б ниво

Предмети: ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА - Б ниво, ЕЛЕКТРОХЕМИЈА, ОСНОВИ НА БИОЕЛЕКТРОХЕМИЈА I декада: • Писмен испит (задачи): 5.06.2017 (понеделник) • Устен испит (теорија): 8.06.2017 (четврток) II декада: • Писмен испит: 20.06.2017 (вторник) • Устен испит: 26.06.2017 (понеделник) Сите испити ќе се одржуваат во амфитеатар на Институтот за хемија со почеток во 9 часот. Напомена: усниот испит може да се полага само доколку е положен писмениот испит! Проф. Валентин Мирчески 29.05.2017

Известување

03.06.2017  10:00

Методологија на научноистражувачка работа

Презентација на семинарските работи и постери

Известување

29.05.2017  10:00

Аналитичка хемија I - A ниво

I-декада: Писмениот испит по предметите Аналитичка хемија I - А ниво и Аналитичка хемија - В ниво ќе се одржи на 29.05.2017 (понеделник) со почеток во 10 часот. Забелешка: Сите студенти кои имаат план да полагаат да се пријават по електронска пошта кај предметниот наставник (jasmina.petreska@pmf.ukim.mk) најдоцна 1 ден пред полагањето

Rezultati_AH_I_29_05_2017.pdf Резултати-АХ-29-05-2017

29.05.2017  09:00

Радиохемија

Писмен испит

Известување

29.05.2017  10:00

Специјална методика во хемијата

Задолжително пријавување по електронска пошта кај предметниот наставник.

Известување

29.05.2017  09:00

Физичка хемија I - Б ниво

Писмен испит задачи. Испит (стара програма)

ispitFizHem1B_29_05_2017.pdf Rezultati od ispit

За резултати од испити одржани пред 14.09.2011 кликнете тука