Соопштенија

03 Јули 2017

РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТИ ЈУНИ2 - ТЕОРЕТСКИ ДЕЛ

РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТИ ЈУНИ2 - ТЕОРЕТСКИ ДЕЛ

ОПШТА ХЕМИЈА А-НИВО

1. Ивана Илиоска 42/100

2. Ангела Целакоска 35

3. Кате Кузевска 31

4. Александра Гараловска 24

5. Арба Батку 02

6. Тамара Николовска 30

7. Иван Младеновски 20

8. Зулејха Алија 12

НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА А-ниво

1. Асен Хоџица 39/100

2. Јелена Момчиловиќ 32

3. Димитар Недељковиќ 15

Увид во писмените одговори: среда, 05 јули од 8,30 - 9,30 ч. 

 


27 Јуни 2017

 ВТОРА ДЕКАДА ЈУНИ 2017 - ИСПИТИ - ТЕОРЕТСКИ ДЕЛ - ПО СИТЕ ПРЕДМЕТИ КАЈ И. Грозданов, 10-12 ч

 ВТОРА ДЕКАДА ЈУНИ 2017 - ИСПИТИ - ТЕОРЕТСКИ ДЕЛ - ПО СИТЕ ПРЕДМЕТИ КАЈ И. Грозданов, 10-12 ч


20 Јуни 2017

Есенски испитен рок, 2016/2017

Сите детални информации за есенскиот испитен рок (август-септември 2016/17) и за запишувањето на зимскиот семестар за академската 2017/18 година може да ги видите во прикачениот документ.

симни документ


19 Јуни 2017

РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТИ Јуни1 - теоретски дел

РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТИ – ТЕОРЕТСКИ ДЕЛ

12 јуни, 2017 г.

 

ОПШТА ХЕМИЈА   А –ниво

  1. Ангела Целакоска    37/100
  2. Ана Нестороска    00/100

ЕТИКА ЗА ХЕМИЧАРИ

  1. Ивана Давиновска     32/50
  2. Александра Наумоска   39/50
  3. Иван Младеновски   25/50

КОМУНИКАЦИСКИ ВЕШТИНИ

  1. Зулејха Алија    22/50

 

 

 

 

 

Од предметниот наставник

19.06.2017 г.


19 Јуни 2017

 

Резултати од колоквиум Биохемија II и вкупни оценки.

РЕЗУЛТАТИ ОД II КОЛОКВИУМ ПО БИОХЕМИЈА II

 

Број на индекс

% II колоквиум

% I колоквиум

Крајна оценка

15690

83,12

95

10

15662

87,5

95

10

15687

64,5

100

10

15340

73,75

91

10

15361

81,86

90

10

15656

67

88

9

15658

62,5

84

9

15350

60

79

9

15669

58,75

63

7

15667

41.25

65

7

15671

15

53

5

15659

5

50

5

 


19 Јуни 2017

Potsetuvanje

Почитувани колеги, 

Ве потсетивам дека испитот по Биохемија II  во вториот рок во јунската испитна сесија ќе се оджи на 23. 06. (петок) со почеток во 10 часот.

Од координаторот на предметот

 

 


16 Јуни 2017

Втора декада поместена за 27 јуни (кај проф. Иван Грозданов)

Теоретскиот дел од испитите кај проф. Иван Грозданов за втора декада се презакажуваат за 27 јуни, 10-12 ч во П-125.


12 Јуни 2017

 ПРВА ДЕКАДА ЈУНИ 2017 - ИСПИТИ - ТЕОРЕТСКИ ДЕЛ - СИТЕ ПРЕДМЕТИ КАЈ И. Грозданов 10-12 ч

 ПРВА ДЕКАДА ЈУНИ 2017 - ИСПИТИ - ТЕОРЕТСКИ ДЕЛ - СИТЕ ПРЕДМЕТИ КАЈ И. Грозданов 10-12 ч


07 Јуни 2017

10-12 ч Испит по ЕТИКА ЗА ХЕМИЧАРИ

10-12 ч Испит по ЕТИКА ЗА ХЕМИЧАРИ кај проф. Иван Грозданов05 Јуни 2017

Во јуни 2017 година на Институтот за хемија на Природно-математичкиот факултет ќе се одржат јавни одбрани на следните магистерски работи:

  1. „ХЕМИСКИ РЕАКЦИИ НА ТРАНСФОРМИРАЊЕ НА ХЕКСАХЛОРО­ЦИКЛОХЕКСАНИ ВО ЕКОЛОШКО ПРИФАТЛИВИ ДЕРИВАТИ“ изработена од кандидатот Бојан Богатиновски, дипл. инж. по хемија, на 7 jуни 2017 во 11 часот.
  2. „ФОРЕНЗИЧКА АНАЛИЗА НА БАРУТИ СО ДИФУЗИОНО РЕФЛЕКСИОНА ИНФРАЦРВЕНА СПЕКТРОСКОПИЈА“ од кандидатот Викторија Јакимовска, дипл. инж. по хемија, на 8 јуни во 10.30 часот.
  3. „ВОЛТАММЕТРИСКА АНАЛИЗА НА АНТИОКСИДАЦИСКИТЕ СВОЈСТВА НА АСКОРБИНСКА КИСЕЛИНА, ГЛУТАТИОН И ЕЛЕКТРОХЕМИСКИ РЕДУЦИРАНА ВОДА“ од кандидатот Меника Анастасиеска, дипл. проф. по хемија, на 8 jуни 2017 година во 12 часот.

<< претходно | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |