Соопштенија

19 Септември 2017

МЕТОДИКА НА ХЕМИСКО ЕКСПЕРИМЕНТИРАЊЕ 1

Наставата започнува на 28.09.2017 (четврток) со почеток во 9ч во лаб. 308.


19 Септември 2017

ХЕМИСКО УЧИЛИШНО ЕКСПЕРИМЕНТИРАЊЕ

Наставата започнува на 28.09.2017 (четврток) со почеток во 9ч во лаб. 308.


19 Септември 2017

ТЕОРЕТСКА НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА

Наставата ќе започне на 28 септември (четврток) во 10 часот во предавална 101.


17 Септември 2017

Управување со квалитет во хемиска лабораторија

Наставата по предметот Управување со квалитет во хемиска лабораторија ќе започне на 25 септември (понеделник) со почеток во 12 часот во предавална 125.


17 Септември 2017

Хемија во практиката

Наставата по предметот Хемија во практиката че започне на 28 септември (четврток) со почеток во 8 часот во Сала за конференции. 


17 Септември 2017

Почеток на настава по Методи за определување молекулски структури

Наставата по предметот Методи за определување молекулски структури ќе започне на 18 септември (понеделник) во 12 часот во предавална 101.


17 Септември 2017

Почеток на настава по Инструментални аналитички методи - А ниво

Наставата по предметот Инструментални аналитички методи - А ниво ќе започне на 20 септември (среда) во 8 часот во предавална 101.


17 Септември 2017

ОРГАНСКА ХЕМИЈА 1(А)

Предавањата по предметот Органска хемија 1(А) ќе започнат на 25 септември 2017 со почеток во 10 часот


16 Септември 2017

АНАЛИТИЧКА ХЕМИЈА 1

Наставата по предметот Аналитичка хемија 1 ќе започне на 20 септември 2017 (среда) со почеток во 10 h во предавална 125.


16 Септември 2017

ОПШТА МЕТОДИКА ВО ХЕМИЈАТА

Студентите кои слушаат Општа методика во хемијата да се јават кај предметниот наставник на 29.09.2017 (петок) во 10ч. 


<< претходно | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |