Соопштенија

15 Септември 2017

ХЕМ 109: Примена на компјутери во хемијата

Првиот час ќе се одржи на 18 септември, 2017 (понеделник) со почеток во 9 h во предавална 101.


14 Септември 2017

СООПШТЕНИЕ ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА ВОЛОНТЕРИ НА ИНСТИТУТОТ ЗА ХЕМИЈА

Институтот за хемија има потреба од ангажирање на волонтери за помош во реализација на практичната настава со студентите и за промотивни активности. Заинтересираните дипломирани студенти на хемија со просечен успех поголем од 9 да испратат CV на e-mail: chemistry@pmf.ukim.mk и на: marinaiv@pmf.ukim.mk до 20 септември 2017 и ќе бидат повикани на интервју. 


13 Септември 2017

СООПШТЕНИЕ ЗА ПРВИОТ ЧАС ЗА СТУДЕНТИТЕ НА ХЕМИЈА ВО ПРВА ГОДИНА ВО 2017/18

Првиот академски час за студентите од прва година на Природно-математичкиот факултет во учебната 2017/2018 година ќе се одржи на 15.9.2017 година (петок) со почеток во 11 часот во Амфитеатарот „проф. д-р Ордан Печијаре“ на Институтот за физика, каде свое обраќање ќе има деканот на Факултетот. Потоа, новите студенти на хемија ќе ги добијат индексите и некои основни информации за студирањето на Институтот за хемија (долна зграда на ПМФ, предавална 124). 


12 Септември 2017

РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТОТ ПО БИОХЕМИЈА II ОДРЖАН НА 06. 09. 2017

Број на индекс    Поени   Оценка

15668                         78            8

15671                         78            8

15665                         70            8

15683                         51            6

 

Од координаторот на предметот


11 Септември 2017

РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТОТ ОДРЖАН НА 05.09.2017 кај проф. Иван Грозданов

РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТОТ ОДРЖАН НА 05.09.2017

Кај проф. Иван Грозданов

 

ОПШТА ХЕМИЈА А-ниво

 1. Ивана Илиоска 79/100
 2. Тамара Николовска 49
 3. Зулејха Алија 46
 4. Тамара Јаневска 46
 5. Светлана Софрониеска 36
 6. Кате Кузевска 31
 7. Арба Батку  30
 8. Аљтина Азири  15
 9. Ана Нестороска 00

 НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА А-ниво

 1. Димитар Недељковиќ  44/100
 2. Асен Хоџица 39
 3. Фитим Зенуни 17

Скопје, 11.09.2017


08 Септември 2017

УПИС НА ЗИМСКИ СЕМЕСТАР 2017/2018

 

се известуваат редовните и вонредните студенти од Природно-математичкиот факултет во Скопје дека уписот на зимскиот семестар во учебната 2017/2018  година ќе се врши од 11.09.2017 година до 22.09.2017 год.

Информации за студентите кои се запишале по првпат во учебните години: 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 и 2016/2017 година преземи ТУКА.

Информации за студентите кои се запишале по првпат во учебните години2009/2010,  2010/2011 и  2011/2012 година преземи ТУКА.

31 Август 2017

РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТОТ ОДРЖАН НА 23 август 2017

 ОПШТА ХЕМИЈА А-ниво (теоретски дел)

кај проф. Грозданов Иван

РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТОТ ОДРЖАН НА 23 август 2017

 

ОПШТА ХЕМИЈА А-ниво (теоретски дел)

1. Ангела Целакоска 61/100 бода

2. Александра Гараловска 59/100

3. Ивана Илиоска 44/100

4. Тамара Николовска 25/100

5. Ѓорѓина Ѓоргиевска  35/100

6. Арба Батку  22/100

7. Иван Младеновски 11/100

8. Зулејха Алија  02/100

Увид во оценетите тестови, вторник, 05.09.2017 г.  8-10 ч

Проф. Иван Грозданов


15 Август 2017

КОНКУРС

ЕРАЗМУС+, мобилност на студенти и наставен кадар

Во рамки на програмата ЕРАЗМУС+ K103 на Европската комисија, Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ распишува конкурс за доделување стипендии за студенти и наставен кадар за студиски престој на високообразовните институции во ЕУ. 

За размена на додипломско ниво, право на пријавување имаат само редовни студенти со завршена прва година на студии. 

Повеќе информации, во приложениот документ. 

симни документ


03 Јули 2017

РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТИ ЈУНИ2 - ТЕОРЕТСКИ ДЕЛ

РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТИ ЈУНИ2 - ТЕОРЕТСКИ ДЕЛ

ОПШТА ХЕМИЈА А-НИВО

1. Ивана Илиоска 42/100

2. Ангела Целакоска 35

3. Кате Кузевска 31

4. Александра Гараловска 24

5. Арба Батку 02

6. Тамара Николовска 30

7. Иван Младеновски 20

8. Зулејха Алија 12

НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА А-ниво

1. Асен Хоџица 39/100

2. Јелена Момчиловиќ 32

3. Димитар Недељковиќ 15

Увид во писмените одговори: среда, 05 јули од 8,30 - 9,30 ч. 

 


27 Јуни 2017

 ВТОРА ДЕКАДА ЈУНИ 2017 - ИСПИТИ - ТЕОРЕТСКИ ДЕЛ - ПО СИТЕ ПРЕДМЕТИ КАЈ И. Грозданов, 10-12 ч

 ВТОРА ДЕКАДА ЈУНИ 2017 - ИСПИТИ - ТЕОРЕТСКИ ДЕЛ - ПО СИТЕ ПРЕДМЕТИ КАЈ И. Грозданов, 10-12 ч


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |