Соопштенија

20 Јуни 2017

Есенски испитен рок, 2016/2017

Сите детални информации за есенскиот испитен рок (август-септември 2016/17) и за запишувањето на зимскиот семестар за академската 2017/18 година може да ги видите во прикачениот документ.

симни документ


19 Јуни 2017

РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТИ Јуни1 - теоретски дел

РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТИ – ТЕОРЕТСКИ ДЕЛ

12 јуни, 2017 г.

 

ОПШТА ХЕМИЈА   А –ниво

 1. Ангела Целакоска    37/100
 2. Ана Нестороска    00/100

ЕТИКА ЗА ХЕМИЧАРИ

 1. Ивана Давиновска     32/50
 2. Александра Наумоска   39/50
 3. Иван Младеновски   25/50

КОМУНИКАЦИСКИ ВЕШТИНИ

 1. Зулејха Алија    22/50

 

 

 

 

 

Од предметниот наставник

19.06.2017 г.


19 Јуни 2017

 

Резултати од колоквиум Биохемија II и вкупни оценки.

РЕЗУЛТАТИ ОД II КОЛОКВИУМ ПО БИОХЕМИЈА II

 

Број на индекс

% II колоквиум

% I колоквиум

Крајна оценка

15690

83,12

95

10

15662

87,5

95

10

15687

64,5

100

10

15340

73,75

91

10

15361

81,86

90

10

15656

67

88

9

15658

62,5

84

9

15350

60

79

9

15669

58,75

63

7

15667

41.25

65

7

15671

15

53

5

15659

5

50

5

 


16 Јуни 2017

Втора декада поместена за 27 јуни (кај проф. Иван Грозданов)

Теоретскиот дел од испитите кај проф. Иван Грозданов за втора декада се презакажуваат за 27 јуни, 10-12 ч во П-125.


12 Јуни 2017

 ПРВА ДЕКАДА ЈУНИ 2017 - ИСПИТИ - ТЕОРЕТСКИ ДЕЛ - СИТЕ ПРЕДМЕТИ КАЈ И. Грозданов 10-12 ч

 ПРВА ДЕКАДА ЈУНИ 2017 - ИСПИТИ - ТЕОРЕТСКИ ДЕЛ - СИТЕ ПРЕДМЕТИ КАЈ И. Грозданов 10-12 ч


07 Јуни 2017

10-12 ч Испит по ЕТИКА ЗА ХЕМИЧАРИ

10-12 ч Испит по ЕТИКА ЗА ХЕМИЧАРИ кај проф. Иван Грозданов05 Јуни 2017

Во јуни 2017 година на Институтот за хемија на Природно-математичкиот факултет ќе се одржат јавни одбрани на следните магистерски работи:

 1. „ХЕМИСКИ РЕАКЦИИ НА ТРАНСФОРМИРАЊЕ НА ХЕКСАХЛОРО­ЦИКЛОХЕКСАНИ ВО ЕКОЛОШКО ПРИФАТЛИВИ ДЕРИВАТИ“ изработена од кандидатот Бојан Богатиновски, дипл. инж. по хемија, на 7 jуни 2017 во 11 часот.
 2. „ФОРЕНЗИЧКА АНАЛИЗА НА БАРУТИ СО ДИФУЗИОНО РЕФЛЕКСИОНА ИНФРАЦРВЕНА СПЕКТРОСКОПИЈА“ од кандидатот Викторија Јакимовска, дипл. инж. по хемија, на 8 јуни во 10.30 часот.
 3. „ВОЛТАММЕТРИСКА АНАЛИЗА НА АНТИОКСИДАЦИСКИТЕ СВОЈСТВА НА АСКОРБИНСКА КИСЕЛИНА, ГЛУТАТИОН И ЕЛЕКТРОХЕМИСКИ РЕДУЦИРАНА ВОДА“ од кандидатот Меника Анастасиеска, дипл. проф. по хемија, на 8 jуни 2017 година во 12 часот.

29 Мај 2017

РАСПОРЕД НА ИСПИТИ ВО ЈУНСКИОТ ИСПИТЕН РОК

2017

Проф. д-р Валентин Мирчески

Предмети: ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА - Б ниво, ЕЛЕКТРОХЕМИЈА, ОСНОВИ НА БИОЕЛЕКТРОХЕМИЈА

 

I декада:

 

 • Писмен испит (задачи): 5.06.2017 (понеделник)
 • Устен испит (теорија): 8.06.2017 (четврток)

II декада:

 

 • Писмен испит: 20.06.2017 (вторник)
 • Устен испит: 26.06.2017 (понеделник)

 

Сите испити ќе се одржуваат во амфитеатар на Институтот за хемија со почеток во 9 часот.

Напомена: усниот испит може да се полага само доколку е положен писмениот испит!

 

Проф. Валентин Мирчески

29.05.2017  


25 Мај 2017

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СТИПЕНДИЈА ЗА АКАДЕМСКИ СТУДИИ ОД ВТОР ЦИКЛУС ВО ГРЦИЈА ЗА АКАДЕМСКАТА 2017/2018 ГОДИНА

Компанијата ОКТА АД-Скопје заедно со Хеленик Петролеум Групацијата доделува стипендија за Постдипломски студии по енергетика, право и економија на Универзитетот на Пиреја (https://www.des.unipi.gr/en/msc-energy-proclamation) Програмата на постдипломските студии се изучува на англиски јазик и се одвива во два семестри. Потоа студентите работат на својот магистерски труд. Предавањата започнуваат на есен и ќе се одвиват во период од 11 недели во секој семестар.

Подетални информации во прикачениот документ. 

симни документ


21 Мај 2017

Соопштение за добивање на потписи за предметите кај проф. Валентин Мирчески

 

Потписи може да се добијат во вторник (23ти мај) во 12 часот во кабинет 238 на Институтот за хемија.

 

Проф. д-р Валентин Мирчески


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |