Соопштенија

11 Мај 2017

Заверка на летен семестар

СЕ ИЗВЕСТУВААТ РЕДОВНИТЕ И ВОНРЕДНИТЕ СТУДЕНТИ НА ПМФ - СКОПЈЕ, ДЕКА ЗАВЕРКАТА НА ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР ВО УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА, ЌЕ СЕ ОДВИВА ОД 22.05.2017  ДО 29.05.2017 ГОД. ПОТРЕБНО Е ДА СЕ ДОСТАВАТ СЛЕДНИВЕ ДОКУМЕНТИ:

 

-  ОБРАЗЕЦ ЗА ЗАВЕРКА НА СЕМЕСТАРОТ,

 

- ИНДЕКС, СО УРЕДНО СОБРАНИ ПОТПИСИ ОД ПРЕДМЕТНИТЕ ПРОФЕСОРИ ЗА ИСЛУШАНИ ПРЕДАВАЊА И ИЗРАБОТЕНИ ВЕЖБИ ВО ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР ВО УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА.

 

-              ДОКАЗ ЗА УПЛАТЕНИ 50,00 ДЕН. ЗА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА, НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ Е ОБЈАВЕН НА ОГЛАСНАТА ТАБЛА И НА WEB СТРАНИЦАТА НА ПМФ     www.pmf.ukim.edu.mk,

 ИСТАТА МОЖЕ НА СЕ УПЛАТИ НА ДВА НАЧИНА:

 

-  СО УПЛАТНИЦА (ДОКАЗ ЗА ВИРМАНСКА УПЛАТА) ИЛИ ПРЕКУ СМС (ШИФРАТА ЗА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА, ТРЕБА ДА СЕ ВПИШЕ ВО ОБРАЗЕЦОТ ЗА ЗАВЕРУВАЊЕ).

 

НАПОМЕНА: РЕДОВНИТЕ И ВОНРЕДНИТЕ СТУДЕНТИ ЗАПИШАНИ СО КОФИНАНСИРАЊЕ ДА ЈА ПОДМИРАТ ЦЕЛАТА СУМА, СОГЛАСНО ДО­ГО­ВОРОТ ПОТПИШАН СО ФАКУЛТЕТОТ. СТУДЕНТИТЕ КОИ НЕМА ДА ГО ЗАВЕРАТ ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР ВО УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА НЕМА ДА МОЖАТ ДА ГИ ПРИЈАВАТ ИСПИТИТЕ.

симни документ


11 Мај 2017

Пријавивање испити, летен семестар

за ЛЕТНИОТ испитен рок во учебната 2016/2017 година

ПРИЈАВУВАЊЕ НА ИСПИТИТЕ

Напомена 1 (се однесува на студентите од 2 до 12 семестар) 

 ЕЛЕКТРОНСКОТО ПРИЈАВУВАЊЕ НА ИСПИТИТЕ во летниот  испитен  рок во уч.2016/2017 година, во  i-know системот, ќе се одвива од 20.05.2017 до 26.06.2017 година,  и е задолжително за сите студенти на ПМФ, од прва, втора, трета и четврта година, како и студентите со запишан 10 и 12 семестар (студентите со запишан 12  семестар на студии по географија, не треба електронски да ги пријавуваат испитите) на www.iknow.ukim.edu.mk .

Пријавите за испит (хартија) студентите треба да ги носат  директно на испит кај предметните професори (откако електронски ќе ги пријават истите).

 

Повеќе информации во прикачениот документ.


симни документ


08 Мај 2017

STUDENT INTERNSHIP PROGRAM, JOHNSON MATTHEY

НА ДЕН 10.05.2017 ГОД.(СРЕДА) ВО ПРЕДАВАЛНА БР.124 СО ПОЧЕТОК ВО 14 ЧАСОТ  НА ИНСТИТУТОТ ЗА ХЕМИЈА ОД СТРАНА НА ПРЕТСТАВНИЦИ ОД JOHNSON MATTHEY ЌЕ СЕ ОДРЖИ ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА ЗА СТУДЕНТСКА ПРАКСА (STUDENT INTERNSHIP PROGRAM).


05 Мај 2017

Во мај 2017 година на Институтот за хемија на Природно-математичкиот факултет ќе се одржат јавни одбрани на следните магистерски работи:

 

  1. „МОВОВИТЕ КАКО БИОМОНИТОРИ НА ЗАГАДУВАЊЕТО НА ВОЗДУХОТ СО ТЕШКИ МЕТАЛИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“ од кандидатот Соња Малиновска, дипл. проф. по биологија-хемија, на 15 маj 2017 во 12 часот.
  2. „ПРОСТОРНА РАСПРЕДЕЛБА НА ХЕМИСКИ ЕЛЕМЕНТИ ВО ПРИМЕРОЦИ ОД ПОЧВА И МОВ ВО ГЕВГЕЛИСКО-ВАЛАНДОВСКИОТ РЕГИОН“ од кандидатот Даница Божинова , дипл. инж. по хемија, на 16 маj 2017 година во 12 часот.
  3. „ДИСТРИБУЦИЈА НА ЕЛЕМЕНТИ ВО ТРАГИ ВО ВОДИ, СЕДИМЕНТИ И ПОЧВА ОД СЛИВОТ НА РЕКАТА СТРУМИЦА“ од кандидатот Катерина Трајанова, дипл. инж. по хемија, на 17 маj 2017 година во 12 часот.
  4. „ПРОСТОРНА РАСПРЕДЕЛБА НА ТЕШКИ МЕТАЛИ ВО ПРИМЕРОЦИ ОД ПОЧВА И МОВ ВО СТРУМИЧКИОТ РЕГИОН“ од кандидатот Сандра Чанчалова, дипл. инж. по хемија, на 19 маj 2017 година во 11 часот.

03 Мај 2017

ТРЕТ КОЛОКВИУМ ПО НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА А-ниво, 08 ч.

ТРЕТ КОЛОКВИУМ ПО НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА А-ниво кај проф. Иван Грозданов, среда, 3 мај од 8-10 ч.

Материјал: Елементи од 15 и 16 група на Периодниот систем на елементите.


02 Мај 2017

ВАЖНО!!!  СТУДЕНТИ од I година на студии

На 4.5.2017 година со почеток од 11:00 h на Средно Водно ќе се одржи пролетен хепенинг за студентите од прва година на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“. Бидете таму. 

симни документ


12 Април 2017

Пракса (Internship program) Johnson Matthey

Johnson Matthey ja објавува VII-тата „Internship“ програма. 

Пратете го вашето CV на е-mail адресата: mkjobs@matthey.com најдоцна до 14 мај 2017. Повеќе информации има во прикачениот документ. 

 

Кратка презентација во врска со праксата ќе биде организирана по првомајските празници. Точниот датум ќе биде дополнително соопштен. 

симни документ


29 Март 2017

Неорганска хемија А-ниво, втор колоквиум. 8-10 ч.

8-10 ч. Неорганска хемија А-ниво, втор колоквиум. 13 и 14 група елементи. Дополнителни четива: врамените написи во учебникот.28 Март 2017

Соопштение за aприлска  (дополнителна) испитна сесија за уч.2016/2017 год.

од 18.04.2017 година до 28.04.2017 г.

се известуваат студентите од Природно-матема­тичкиот факултет во Скопје, дека пријавувањето на испитите  на двата задолжителни  начина ќе се одвива со:

  1. поднесување на пријава за испит и индекс на проверка од  03.04.2017 до 13.04.2017 година (потпис од предметниот професор) на Шалтерот за студентски прашања и
  2. задолжително ЕЛЕКТРОНСКО пријавување на испитите од 03.04.2017 до 28.04.2017 година преку електронскиот “i-know” систем и електронско плаќање на 50,00 денари за административна такса, при што КОДОТ задолжително треба да се впише во полето-таксени марки и во  хартиената пријава (шифра за АТ) - упатството е објавено на веб страницата на ПМФ.

Право на полагање имаат:

1. Студентите кои уредно го имаат запишано летниот семестар во уч. 2016/2017 година (или запишано X, XII, XIV и XVI семестар) и на кои им останале за презапишување пет испити и дипломска работа, согласно Одлуката на Наставно-научниот совет на Природно-математичкиот факултет-Скопје бр. 07-3434/2 од 25.12.2009 година.

 2. Студентите кои уредно го имаат запишано летниот семестар во уч. 2016/2017 г. (или запишано II, IV, VI  I VIII семестар), може да полаат само еден предмет од задолжителните, за кои  студентите ги реализирале академските обврски (потпис од предметниот наставник и уредно заверен зимски семестар од уч.2016/2017 година), согласно Одлуката на  Природно-математичкиот факултет-Скопје бр.07-1977/2 од  18.12.2014 година.       

Термините ги објавуваат институтите, при факул­тетот.                          

 27.03.2017 г.                                                             Од  деканатот,


25 Март 2017

Распоред на семинарски работи и колквиуми за предметот

Неорганска хемија Б-ниво

2016/17

Наслов на семинарската работа

Студенти

Датум

IА група елементи

Александра Гараловска

Камелија Гештаковска

Ивана Илиоска

Кате Кузевска

4.04.2017

IIА група елементи

Драгана Стојмановиќ

Ангела Рафаиловска

Симона Илиевска

Милутин Димитриевски

4.04.2017

 

I колквиум (усен дел)

11.04.2017

IIIB група елементи

Марија Шамбевска

Елена Стефановска

Анамарија Ристеска

Мариана Штерјоска

18.04.2017

IVB група елементи

Илина Гавриловска

Мила Стојановска

Ангела Чаневска

Теодора Стоилова

18.04.2017

VB група елементи

Цонка Коцева

Марија Илиевска

Мартин Анѓелковиќ

Драгана Стојиќ

 

25.04.2017

VIB група елементи

Сабина Јусифоска

Маринела Цветановска

Маја Митреска

Ангела Иваноска

25.04.2017

VIIB група елементи

Енес Абази

Фисниќ Зеќири

Аида Саид

Сандра Павловска

2.05.2017

Водород

Теодора Крстевска

Кристијан Стојановски

Фросина Мерџанова

2.05.2017

Преодни елементи

Ерда Суљејмани

Арба Батку

Аљтина Азири

7.05.2017

II колквиум (усен дел)

15.05.2017


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |