Соопштенија

03 Ноември 2016

СООПШТЕНИЕ ЗА ОБЈАВЕН КОНКУРС ЗА СТИПЕНДИИ ОД МОН ЗА СТУДЕНТИ НА ХЕМИЈА

Сите детали се достапни на: http://mon.gov.mk/index.php/konkursi/1576-2016-2021 

Рокови: електронско пријавување од 31.10 до 13.11 2016 година, а поднесување документи од 21.11 до 16.12. 2016 година.


01 Ноември 2016

СООПШТЕНИЕ ЗА НОЕМВРИСКА (ДОПОЛНИТЕЛНА) СЕСИЈА СО ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ ТУКА:

http://www.pmf.ukim.edu.mk/c/portal/layout?p_l_id=PUB.1001.432


31 Октомври 2016

Во ноември 2016 година на Институтот за хемија на Природно-математичкиот факултет ќе се одржи јавна одбрана на следната магистерска работа:

„ОПТИМИЗАЦИЈА И ВАЛИДАЦИЈА НА UV/VIS СПЕКТРОФОТОМЕТРИСКИ МЕТОДИ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЕНРОФЛОКСАЦИН ВО ВЕТЕРИНАРНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕПАРАТИ“ изработена од кандидатот Елена Цветковска, дипл. инж. по хемија, на 9 ноември во 12 часот.


31 Октомври 2016

Задолжителен систематски преглед за студентите од прва година со повеќе информации тука:

http://www.pmf.ukim.edu.mk/c/portal/layout?p_l_id=PUB.1001.432


13 Октомври 2016

 

Во октомври 2016 година на Институтот за хемија на Природно-математичкиот факултет ќе се одржат јавни одбрани на следните магистерски работи:

„КОМПАРАТИВНА СТУДИЈА НА РЕАГЕНСИТЕ ЗА НИТРИРАЊЕ НА ФЕНОЛНИ СОЕДИНЕ­НИ­ЈА: БАКАР(II) НИТРАТ ТРИХИДРАТ И АЗОТНА КИСЕЛИНА НАНЕСЕНА НА СИЛИКА“ изработена од кандидатот Аљајдин Имеров, дипл. проф. по хемија, на 13 октомври во 11 часот.

„АНАЛИЗА НА ИСПАРЛИВИ РЕЗИДУИ ВО ПРИМЕРОЦИ ОД ПОЛИСТИРЕН СО СТАТИЧНА ХЕДСПЕЈС ГАСНА ХРОМАТОГРАФИЈА“ изработена од Селим Елмази, дипл. инж. по хемија, на 14 октомври во 10 часот.

„КАРАКТЕРИЗАЦИЈА НА ЧОВЕЧКИ АРХЕОЛОШКИ ОСТАНКИ ОД ЛОКАЛИТЕТОТ ИСАР-МАРВИНЦИ СО АТОМСКА ЕМИСИОНА СПЕКТРОМЕТРИЈА СО ИНДУКТИВНО СПРЕГНА­ТА ПЛАЗМА“ изработена од кандидатот Надица Трајковска,  дипл. инж. по биологија, на 14 октомври во 11 часот.

„АТМОСФЕРСКА ДЕПОЗИЦИЈА И ДИСТРИБУЦИЈА НА РАЗЛИЧНИ ХЕМИСКИ ЕЛЕМЕНТИ ВО ПОЧВИТЕ ВО СКОПСКИОТ РЕГИОН, РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“ изработена од кандидатот Ружица Блажевска, дипл. проф. по хемија, на 17 октомври во 12 часот.


20 Септември 2016

Предавањата по предметот Општа хемија кај проф. Валентин Мирчески ќе започнат на 20.09.2016 (вторник) со почеток во 10:15 h. во предавална 101 на Институтот за хемија.

Список на студенти кај проф. В. Мирчески

 

Општа хемија

2016/17

Проф. Д-р Валентин Мирчески

1

Енес Абази

Аналитичка биохемија

2

Фисниќ Зеќири

Аналитичка биохемија

3

Теодора Крстевска

Аналитичка биохемија

4

Анамарија Ристеска

Аналитичка биохемија

5

Драгана Стојмановиќ

Аналитичка биохемија

6

Ерда Суљејмани

Аналитичка биохемија

7

Мила Стојановска

Аналитичка биохемија

8

Кристијан Стојановски

Аналитичка биохемија

9

Аида Саид

Аналитичка биохемија

10

Елена Стефановска

Аналитичка биохемија

11

Маринела Цвеаноска

Аналитичка биохемија

12

Ангела Чаневска

Аналитичка биохемија

13

Марија Шамбевска

Аналитичка биохемија

14

Мариана Штерјоска

Аналитичка биохемија

15

Фросина Мерџанова

Аналитичка биохемија

16

Сандра Павловска

Аналитичка биохемија

17

Милутин Димитриевски

Аналитичка биохемија

18

Симона Илиевска

Аналитичка биохемија

19

Теодора Стоилова

Аналитичка биохемија

20

Драгана Стојиќ

Аналитичка биохемија

21

Маја Митреска

Аналитичка биохемија

22

Ангела Рафаиловска

Аналитичка биохемија

23

Сабина Јусуфовска

Аналитичка биохемија


20 Септември 2016

Соопштение

Предавањата по предметот Биохемија I (А и Б ниво) кај доц. д-р Наташа Ристовска ќе започнат на 21.09.2016 година (среда), со почеток во 13 часот во предавална 125 на Институтот за хемија.


20 Септември 2016

Соопштение за прв час по предметот Секундарни метаболити: изолација и својства

Предавањата по предметот Секундарни метаболити: изолација и својства кај доц. д-р Наташа Ристовска ќе започнат на 21.09.2016 година (среда), со почеток во 11 часот во предавална 101 на Институтот за хемија.


16 Септември 2016

Соопштение за термините на предавања и вежби по предметот „Управување со квалитет во хемиска лабораторија“ 

Првиот час по предметот „Управување со квалитет во хемиска лабораторија", ќе се одржи на 19.09.2015 година (понеделник) во 12.00 часот, во предавална 101. Наставата ќе се одвива по следниот распоред:

предавања: понеделник 12-14h пред. 101

вежби: понеделник 14-16h (медиотека)

Доколку има потреба за формирање на 2 групи, дополнително ќе се определи уште еден термин.

 

Предметен наставник

вонр. проф. д-р Горан Стојковиќ


15 Септември 2016

Термин за првиот час по предметот АНАЛИТИЧКА ХЕМИЈА I – А и Б ниво за студентите од сите насоки 

Првиот час по предметот „Аналитичка хемија I“ за студентите од втора година, трети семестар, сите насоки: применета хемија, аналитичка-биохемија и наставна насока ќе се одржи на 21. 09. 2015 година, среда, во 10.00 часот, во предавална 125.

 

Предметен наставник,

доцент д-р Јасмина Петреска Станоева


| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |