Соопштенија

13 Септември 2016

СООПШТЕНИЕ ЗА ПРВИОТ ЧАС ЗА СТУДЕНТИТЕ НА ХЕМИЈА ВО ПРВА ГОДИНА ВО 2016/17

Првиот час за новите студенти на студиските групи на хемија ќе се одржи на 15 септември 2016 година во два дела:

- во 12.00 часот во амфитеатарот на физика на Природно-математичкиот факултет (горна зграда)

- во 13.00 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија на Природно-математичкиот факултет (долна зграда)

 

 


12 Септември 2016

 

РЕЗУЛТАТИ

од испитот

 

по АНАЛИТИЧКА И ИНСТРУМЕНТАЛНА ХЕМИЈА, за студенти на студиите по БИОЛОГИЈА, насока Молекуларна биологија и Биохемиско-физиолошка, одржан на 6.09.2016 :

 

 

Резултати од положен цел испит

 1. Теодора Павловска
 2. Александра Вељановска
 3. Гала Матевска
 4. Марија Игнатова
 5. Ивана Петровска
 6. Викторија Соколова
 7. Милена Груевска

Резултати од положена теорија  

 1. Сенада Јукиќ
 2. Сашка Душановска

Резултати од положени задачи

 1. Моника Јангеловска
 2. Ана Алексова
 3. Марија Чешлароска
 4. Наум Божиновски
 5. Александра Динговска

 

 

Да се јават кај наставникот: Мартина Јовановска и Беса Мифтари

 

Делот од Теорија, за студентите што положиле само задачи, ќе се одржи на 20.09.2015, со почеток во 11 часот во просторија 101.

 

                                                                                                Предметен наставник25 Август 2016

РЕЗУЛТАТИ 

Од испит, полаган во прва декада, септемвриска сесија, на 23.8.2016,

кај проф. Орхидеја Групче

 • АНАЛИТИЧКА И ИНСТРУМЕНТАЛНА ХЕМИЈА, за студентите по БИОЛОГИЈА (молекулска биологија и биохемиско-физиолошка насока)

 

Положен испит:

 1. Сара Крстевска
 2. Марта Димковска
 3. Маријана Илевска

 

 

 

 • НУТРИЦИОНИЗАМ 

 

Положен испит:

 1.     Сара Драгришки 

2.Теодора Јовановска


 


11 Јули 2016

 

СООПШТЕНИЕ

 

 

 

 

 

 

Испитот по
-Аналитичка и инструментална хемија, застудентите на студиите по Биологија
Нутриционизам,за студентите на студии по Хемија
во септемвриска сесија ќе се одржи
-прва декада 23 август, 10 часот, просторија 124
-втора декада 6 септември, 10 часот, амфитеатар
Предметен наставник

30 Јуни 2016

РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТОТ ПО АНАЛИТИЧКА И ИНСТРУМЕНТАЛНА АНАЛИЗА за студентите на студиите по Биологија, полаган во II ДЕКАДА, 23 јуни 

 • Положиле задачи
 1. Ангела Коцевска
 2. Сенада Јукиќ
 3. Сашка Душежовска
 • Положиле цел испит

1.Анастасија Трифуновска

2.Моника Димиќ

3.Елеонора Стојковска

4.Анастасија Ставрева

 

 

проф. д-р Орхидеја Групче

 


29 Јуни 2016

РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТОТ ПО НУТРИЦИОНИЗАМ, ПОЛАГАН ВО II ДЕКАДА, 23 јуни 2016

РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТОТ ПО НУТРИЦИОНИЗАМ, ПОЛАГАН ВО II ДЕКАДА, 23 јуни 2016

Положиле

 1. Нина Пенева
 2. Елена Илиева
 3. Марјана Николоска
 4. Виктор Дамјаноски
 5. Марија Коцева
 6. Веселинка Гоцевска
 7. МАрија Зацеска
 8. Анастасија Серафимовска
 9. Димитар Недељковиќ
 10. Василка Трпчевска
 11. Елена Јакимоска

 

 проф. д-р Орхидеја Групче


13 Јуни 2016

На 22 јуни 2016 година во 12 часот на Институтот за хемија на Природно-математичкиот факултет ќе се одржи јавна одбранa на докторската дисертација:

„ПРЕТФОРМУЛАЦИСКИ ИСПИТУВАЊА НА СТАБИЛНОСТА ВО ЦВРСТА СОСТОЈБА НА ФАРМАЦЕВТСКИ ЦВРСТA ДОЗИРАНA ФОРМA НА БАЗА НА ИНДАПАМИД СО ПРОДОЛЖЕНО ОСЛОБОДУВАЊЕ“ изработена од кандидатот м-р Пацка Антовска.


27 Мај 2016

DAAD стипендии за студенти на додипломски и постдипломски студии. За повеќе информации, погледнете го прикачени документ.

Call for applications within the framework of the “Akademischer Neuaufbau Südosteuropa” programme: “International Masters and Postgraduate Programme in Materials Science and Catalysis” (MatCatNet) - Students 

 

Deadline for applications: as soon as possible, latest by 31 May 2016

- M4. Scholarships for students (PhD, MSc degree course) from SOE in SOE (1 month) for study/research/internship MK/SER/KOS

     RUM (1 month) MK/SER/KOS

     MK/SER/KOS (1 month)

     M5. Scholarships for students (PhD, MSc degree course) from SOE in DE for study/research/internship MK/SER/KOS/RUM DE (1 month)

    M9. Sur-Place scholarships for master students in their own country (5 months, 6 scholarships). Scholarship (250 Euro per month) For each mobility the travel costs and subsistence are funded according to DAAD rules.

симни документ


12 Мај 2016

СООПШТЕНИЕ за задолжително електронско пополнување на анонимните студентски анкети од 12-26 мај 2016

За сите  редовни и вонредни студенти на ПМФ, од прва, втора, трета и четврта година, како и студентите со запишан 10 (десетти) семестар, задолжително е ЕЛЕКТРОНСКО пополнување на анонимните АНКЕТИ на следниов линк: pmfanketi.finki.ukim.mk од 12.05.2016 до 26.05.2016 година.

Начин на логирање:  со внесување на број на индекс и  постоечкото корисничко име и лозинка, кои ги користат за логирање во “I-know” системот.

Задолжително е пополнување на анкетата за сите запишани предмети во летниот семестар. На студентите кои нема да ги  пополнат сите понудени анкети - за сите предмети, нема да им биде заверен летниот семестар во уч.2015/2016 година.

Од Деканатот на ПМФ


30 Април 2016

Информација за вклучување во COST акција: EUROCAROTEN

На 18 април 2016 год. во Брисел се одржа почетниот состанок на новата COST акција European network to advance carotenoid research and applications in agro-food and health во која се вклучени истражувачите од 28 земји меѓу кои и претставници од Институтот за хемија. Повеќе информации се достапни во прикачениот документ.

симни документ


| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |