Аналитичка хемија II - А ниво

Аналитичка хемија II - А ниво


  Следни испити од овој предмет:

 • 30 Мај 2016 во 10:00 Вториот колоквиум по Аналитичка хемија II ќе се одржи на 30. 05. 2016 (понеделник), со почеток во 10 часот.
 • 25 Ноември 2016 во 10:00 Писмениот испит по Аналитичка хемија II - А ниво во ноемвриска сесија ќе се одржи на 25 11. 2016 (петок) со почеток во 10 часот. Усниот испит ќе се полага една недела по писмениот, по претходна консултација . Забелешка: Сите студенти кои имаат план да полагаат да се пријават по електронска пошта кај предметниот наставник (jasmina.petreska@pmf.ukim.mk) најдоцна 1 ден пред полагањето. Забелешка: Испитот мора да биде пријавен.
 • 29 Март 2017 во 08:00 I колоквиум по Аналитичка хемија II А-ниво НЕ ЗАБОРАВАЈТЕ КАЛКУЛАТОР!!!
 • 07 Јуни 2017 во 10:00 II колоквиум + испит I декада Задолжително да носите СОПСТВЕН калкулатор. Нема да се дозволи позајмување!!!
 • 19 Јуни 2017 во 10:00 II декада, испит Задолжително да носите СОПСТВЕН калкулатор. Нема да се дозволи позајмување!!!
 • 12 Јуни 2017 во 10:00 Усен испит. Просторија 306
 • 06 Јуни 2017 во 10:00 Усен испит, II декада, просторија 306
 • 25 Август 2017 во 10:00 I декада, писмен испит, амфитеатар - задолжително пријавување во i-know. - задолжително носење сопствен калкулатор, - се избира само една декада за полагање. Не може да се полага во двете!
 • 05 Септември 2017 во 10:00 II декада, писмен испит, Амфитеатар - задолжително пријавување во i-know, - задолжително носење сопствен калкулатор, - се избира само една декада за полагање. Не може да се полага во двете!
 • 11 Септември 2017 во 11:00 Усен испит. Просторија 306

  Материјали