Физичка хемија I - А ниво

Физичка хемија I - А ниво


  Следни испити од овој предмет:

 • 17 Јуни 2013 во 10:00 Писмен испит по Физичка хемија I и Физичка хемија II II декада
 • 23 Август 2013 во 09:00 I декада писмени испити по предметите - Физичка хемија I - Физичка хемија II - Структура на атоми и молекули - Кристалохемија
 • 02 Септември 2013 во 09:00 II декада писмени испити по предметите - Физичка хемија I - Физичка хемија II - Структура на атоми и молекули - Кристалохемија
 • 26 Ноември 2013 во 12:00 Прв колоквиум по Физичка хемија II, A ниво, во сала за конференции Испит по Физичка хемија I, A ниво, Испит по Физичка хемија II, A ниво, Кристалохемија Структура на атоми и молекули
 • 16 Јануари 2014 во 10:00 I декада писмени испити по Физичка хемија I и II Амфитеатар
 • 24 Јануари 2014 во 10:00 II декада писмени испити по Физичка хемија I и II Амфитеатар
 • 26 Март 2014 во 09:00 Писмен испит во просторија 305 Задолжително претходно пријавување кај предметниот асистент
 • 18 Јуни 2014 во 10:00 I декада
 • 27 Јуни 2014 во 10:00 II декада
 • 21 Август 2014 во 10:00 I декада, предавална 124
 • 01 Септември 2014 во 10:00 II декада, амфитеатар
 • 21 Август 2014 во 10:00 I декада, предавална 124
 • 12 Јануари 2015 во 10:00 Писмен испит I декада Предавална 124
 • 26 Јануари 2015 во 10:00 Писмени испити, II декада Амфитеатар
 • 06 Февруари 2015 во 09:00 vo lab. 305
 • 03 Април 2015 во 12:00 Писмен испит по Физичка хемија I Писмен испит по Физичка хемија I I колоквиум по Физичка хемија I
 • 05 Мај 2015 во 10:10
 • 03 Јули 2015 во 10:00 Писмен испит Амфитеатар I декада
 • 10 Јули 2015 во 10:00 Писмен испит Амфитеатар II декада
 • 10 Јули 2015 во 10:00 Писмен испит Амфитеатар II декада
 • 25 Август 2015 во 10:00 I декада, писмен испит, предавална 124 Задолжително носење калкулатори!!! Нема да се дозволи пресметките да се прават на мобилен телефон и нема да се дозволи позајмување калкулатори!!!
 • 01 Септември 2015 во 10:00 II декада, писмен испит, предавална 124 Задолжително носење калкулатори!!! Нема да се дозволи пресметките да се прават на мобилен телефон и нема да се дозволи позајмување калкулатори!!!
 • 20 Јануари 2016 во 10:00 Писмен испит I декада (задолжително да се носат калкулатори! Не е дозволено позајмување и користење мобилни телефони за пресметување)
 • 29 Јануари 2016 во 10:00 Писмен испит II декада (задолжително да се носат калкулатори! Не е дозволено позајмување и користење мобилни телефони за пресметување)
 • 25 Март 2016 во 08:00 I колоквиум, просторија 305
 • 01 Април 2016 во 10:00 Писмен испит/ априлска сесија Задолжително да се носи калкулатор!
 • 06 Мај 2016 во 08:20
 • 06 Јуни 2016 во 10:00 Писмен испит Амфитеатар ЗАДОЛЖИТЕЛНО Е ДА СЕ НОСАТ КАЛКУЛАТОРИ. НЕМА ДА СЕ ДОЗВОЛИ КОРИСТЕЊЕ МОБИЛНИ ЗА ПРЕСМЕТКИ, НИТУ ПАК ДА СЕ ПОЗАЈМУВААТ!!!!!!!!!!!!!!!!
 • 16 Јуни 2016 во 10:00 Писмен испит, II декада Амфитеатар ЗАДОЛЖИТЕЛНО ДА НОСИТЕ КАЛКУЛАТОРИ. НЕМА ДА СЕ ДОЗВОЛИ КОРИСТЕЊЕ МОБИЛНИ ЗА ПРЕСМЕТКИ, НИТУ ПАК ЌЕ БИДЕ ДОЗВОЛЕНО ПОЗАЈМУВАЊЕ НА КАЛКУЛАТОРИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!
 • 24 Август 2016 во 10:00 I декада писмен испит. Нема да се дозволи позајмување калулатори!
 • 31 Август 2016 во 10:00 II декада писмен испит. Нема да се дозволи позајмување калулатори!
 • 24 Ноември 2016 во 08:00 предавална 101
 • 16 Јануари 2017 во 11:00 I декада, писмен испит, амфитеатар Задолжително носење на СОПСТВЕН калулатор. Нема да се дозволи позајмување
 • 30 Јануари 2017 во 11:00 II декада, писмен испит, амфитеатар Задолжително носење на СОПСТВЕН калулатор. Нема да се дозволи позајмување

  Материјали