Управување со квалитет во хемиска лабораторија

Управување со квалитет во хемиска лабораторија


  Следни испити од овој предмет:

 • 21 Јануари 2015 во 12:00
 • 28 Јануари 2015 во 12:00
 • 28 Април 2015 во 08:00 Испитот ќе се одржи во кабинет 132
 • 20 Мај 2015 во 12:00 Испитот ќе се одржи во пред. 101 со почеток во 12 часот
 • 10 Јуни 2015 во 09:00 Испитот ќе се одржи во пред. 101 со почеток во 9 часот
 • 25 Јуни 2015 во 10:00 Испитот ќе се одржи во пред. 101 со почеток во 10 часот
 • 27 Август 2015 во 10:00 Испитот ќе се одржи во пред. 125 со почеток во 10 часот
 • 10 Септември 2015 во 10:00 Испитот ќе се одржи во пред. 125 со почеток во 10 часот
 • 18 Јануари 2016 во 12:00 Испитот ќе се одржи во предавална 101 со почеток во 12 часот.
 • 28 Јануари 2016 во 09:00 Испитот ќе се одржи во предавална 101 со почеток во 9 часот.
 • 06 Јуни 2016 во 12:00 Испитот ќе се одржи во пред. 124
 • 27 Јуни 2016 во 12:00 Испитот ќе се одржи во пред. 124
 • 22 Август 2016 во 12:00 Испитот ќе се одржи во пред. 125 на Институтот за хемија
 • 05 Септември 2016 во 09:00 Испитот ќе се одржи во пред. 125 на Институтот за хемија
 • 14 Ноември 2016 во 13:00 I парцијален испит по предметот Управување со квалитет во хемиска лабораторија ќе се одржи во амфитеатар во 13 часот.
 • 16 Јануари 2017 во 12:00 Испитот ќе се одржи во пред. 124
 • 30 Јануари 2017 во 12:00 Испитот ќе се одржи во пред. 124
 • 10 Јануари 2017 во 10:00 Испит - УКХЛ - задачи - во Медиотека
 • 24 Јануари 2017 во 10:00 Испит - УКХЛ - задачи - во Медиотека
 • 28 Април 2017 во 08:15 Студентите кои имаат намера да го полагаат испитот задолжително да се јават кај предметниот нставник.
 • 06 Јуни 2017 во 10:00 Испитот ќе се одржи во пред. 124.
 • 20 Јуни 2017 во 10:00 Испитот ќе се одржи во пред. 124.
 • 24 Август 2017 во 08:00 Испитот ќе се полага во пред. 124. Задолжително пријавување во i_know пред полагањето. Задолжително да се носи индекс и пријава на испит. Делот Задачи (во Excel) ќе се полага ден порано во Медиотека или Библиотека.
 • 07 Септември 2017 во 08:00 Испитот ќе се полага во пред. 124. Задолжително пријавување во i_know пред полагањето. Задолжително да се носи индекс и пријава на испит. Делот Задачи (во Excel) ќе се полага ден порано во Медиотека или Библиотека.
 • 23 Август 2017 во 08:00 Делот Задачи (во Excel) ќе се полага во Медиотека или Библиотека.
 • 06 Септември 2017 во 08:00 Делот Задачи (во Excel) ќе се полага во Медиотека или Библиотека.