Нанохемија и нанотехнологии

Нанохемија и нанотехнологии


  Следни испити од овој предмет:

 • 08 Јуни 2016 во 10:00 Испитот (I декада) ќе се одржи во П124.
 • 22 Јуни 2016 во 10:00 Испитот (II декада) ќе се одржи во П124.
 • 24 Август 2016 во 10:00 Испитот (I декада) ќе се одржи во П124.
 • 07 Септември 2016 во 10:00 Испитот (II декада) ќе се одржи во П124.
 • 25 Ноември 2016 во 12:00
 • 18 Јануари 2017 во 10:00 I декада, П101
 • 30 Јануари 2017 во 10:00 II декада, П101
 • 15 Февруари 2017 во 10:00 проба
 • 09 Јуни 2017 во 10:00 Испитот ќе се одржи во ХА.
 • 23 Јуни 2017 во 10:00 Испитот ќе се одржи во ХА.
 • 30 Август 2017 во 10:00 Испитот ќе се одржи во ХА со почеток од 10 ч.
 • 14 Септември 2017 во 10:00 Испитот ќе се одржи во ХА со почеток од 10 ч.

  Материјали