Одбрани поглавја од неорганска хемија

Одбрани поглавја од неорганска хемија


  Следни испити од овој предмет:

 • 20 Август 2015 во 10:00 P124; I декада
 • 10 Септември 2015 во 10:00 P124; II декада
 • 22 Јануари 2016 во 10:00 прва декада
 • 08 Јуни 2016 во 10:00 Испитот (I декада) ќе се одржи во П124.
 • 22 Јуни 2016 во 10:00 Испитот (II декада) ќе се одржи во П124.
 • 24 Август 2016 во 10:00 Испитот (I декада) ќе се одржи во П124.
 • 07 Септември 2016 во 10:00 Испитот (II декада) ќе се одржи во П124.
 • 25 Ноември 2016 во 12:00
 • 18 Јануари 2017 во 10:00 I декада, П101
 • 30 Јануари 2017 во 10:00 II декада, П101
 • 09 Јуни 2017 во 10:00 Испитот ќе се одржи во ХА.
 • 23 Јуни 2017 во 10:00 Испитот ќе се одржи во ХА.
 • 30 Август 2017 во 10:00 Испитот ќе се одржи во ХА со почеток од 10 ч.
 • 14 Септември 2017 во 10:00 Испитот ќе се одржи во ХА со почеток од 10 ч.

  Материјали