Инструментални аналитички методи - А ниво

Инструментални аналитички методи


  Следни испити од овој предмет:

 • 13 Јануари 2014 во 10:00
 • 03 Февруари 2014 во 10:00
 • 05 Јуни 2014 во 10:00 I декада. Заедно со Инструментални аналитички методи Б-ниво!
 • 23 Јуни 2014 во 10:00 I декада. Заедно со Инструментални аналитички методи Б-ниво!
 • 25 Август 2014 во 10:00 I декада. Заедно со Инструментални аналитички методи Б-ниво!
 • 11 Септември 2014 во 10:00 II декада. Заедно со Инструментални аналитички методи Б-ниво!
 • 02 Октомври 2014 во 12:00 Влезен колоквиум за лабораториски вежби
 • 19 Ноември 2014 во 08:00 I колоквиум по Инструментални аналитички методи А ќе се одржи на 19 ноември 2014 во 8 часот во предавална 101.
 • 24 Декември 2014 во 08:15 II колоквиум по Инструментални аналитички методи А ќе се одржи на 24 декември 2014 во 8 часот во амфитеатар.
 • 13 Јануари 2015 во 10:00 Писмен испит - I декада Писмениот испит по предметите Инструментални аналитички методи -А и В ниво ќе се одржи на 13. 01. 2015 (вторник) со почеток во 10 часот во амфитеатар. Забелешка: Студентите кои ги слушале овие предмети пред 2014/2015 година, ако сакаат да полагаат на стариот начин (во два дела) да се пријават по електронска пошта кај предметниот наставник (marinaiv@pmf.ukim.mk) најдоцна 2 дена пред писмениот испит.
 • 21 Јануари 2015 во 10:00 Усмен испит - I декада Усмениот испит по предметите Инструментални аналитички методи -А и В ниво ќе се одржи на 21. 01. 2015 (среда) со почеток во 10 часот.
 • 23 Јануари 2015 во 10:00 Писмен испит - I декада Писмениот испит по предметите Инструментални аналитички методи -А и В ниво ќе се одржи на 23. 01. 2015 (петок) со почеток во 10 часот во амфитеатар. Забелешка: Студентите кои ги слушале овие предмети пред 2014/2015 година, ако сакаат да полагаат на стариот начин (во два дела) да се пријават по електронска пошта кај предметниот наставник (marinaiv@pmf.ukim.mk) најдоцна 2 дена пред писмениот испит.
 • 30 Јануари 2015 во 10:00 Усмен испит - II декада Усмениот испит по предметите Инструментални аналитички методи -А и В ниво ќе се одржи на 30. 01. 2015 (петок) со почеток во 10 часот.
 • 21 Април 2015 во 10:00 Писмениот испит по предметите Инструментални аналитички методи - А ниво и В ниво ќе се одржи на 21. 04. 2015 (вторник) со почеток во 10 часот. Забелешка: Студентите кои ги слушале овие предмети пред 2014/2015 година да се пријават по електронска пошта кај предметниот наставник (marinaiv@pmf.ukim.mk) најдоцна 2 дена пред полагањето со најава кој дел од испитот ќе го полагаат.
 • 28 Април 2015 во 10:00 Усмениот испит по предметите Инструментални аналитички методи - А ниво и В ниво ќе се одржи на 28. 04. 2015 (вторник) со почеток во 10 часот.
 • 05 Јуни 2015 во 09:00 I-декада: Писмениот испит по предметите Инструментални аналитички методи - А ниво и В ниво ќе се одржи на 05. 06. 2015 (петок) со почеток во 9 часот. Усниот испит ќе се полага една недела по писмениот, точен термин по договор. Забелешка: Студентите кои ги слушале овие предмети пред 2014/2015 година да се пријават по електронска пошта кај предметниот наставник (marinaiv@pmf.ukim.mk) најдоцна 2 дена пред полагањето со најава кој дел од испитот ќе го полагаат.
 • 17 Јуни 2015 во 09:00 II-декада: Писмениот испит по предметите Инструментални аналитички методи - А ниво и В ниво ќе се одржи на 17. 06. 2015 (среда) со почеток во 9 часот. Усниот испит ќе се полага една недела по писмениот, точен термин по договор. Забелешка: Студентите кои ги слушале овие предмети пред 2014/2015 година да се пријават по електронска пошта кај предметниот наставник (marinaiv@pmf.ukim.mk) најдоцна 2 дена пред полагањето со најава кој дел од испитот ќе го полагаат.
 • 19 Август 2015 во 09:00 I-декада: Писмениот испит по предметите Инструментални аналитички методи - А ниво и В ниво ќе се одржи на 19. 08. 2015 (среда) со почеток во 9 часот. Усниот испит ќе се полага една недела по писмениот, точен термин по договор. Забелешка: Студентите кои ги слушале овие предмети пред 2014/2015 година да се пријават по електронска пошта кај предметниот наставник (marinaiv@pmf.ukim.mk) најдоцна 2 дена пред полагањето со најава кој дел од испитот ќе го полагаат.
 • 02 Септември 2015 во 11:00 II-декада: Писмениот испит по предметите Инструментални аналитички методи - А ниво и В ниво ќе се одржи на 02. 09. 2015 (среда) со почеток во 11 часот. Усниот испит ќе се полага една недела по писмениот, точен термин по договор. Забелешка: Студентите кои ги слушале овие предмети пред 2014/2015 година да се пријават по електронска пошта кај предметниот наставник (marinaiv@pmf.ukim.mk) најдоцна 2 дена пред полагањето со најава кој дел од испитот ќе го полагаат.
 • 07 Октомври 2015 во 00:10 Влезен колоквиум 1
 • 18 Ноември 2015 во 08:15 I Колоквиум по Инструментални аналитички методи - А ниво
 • 24 Ноември 2015 во 10:00 Писмениот испит по предметите Инструментални аналитички методи - А ниво и В ниво ќе се одржи на 24.11.2015 (вторник) со почеток во 10 часот. Усниот испит ќе се полага до крајот на истата недела во договорен термин. Забелешка: Студентите кои ќе полагаат да се најават по електронска пошта кај предметниот наставник (marinaiv@pmf.ukim.mk) најдоцна 2 дена пред полагањето, а оние кои ги слушале овие предмети пред 2014/2015 година да наведат кој дел од испитот ќе го полагаат.
 • 26 Ноември 2015 во 12:00 Втор влезен колоквиум по Инструментални аналитички методи
 • 28 Декември 2015 во 12:00 II Колоквиум по Инструментални аналитички методи - А ниво
 • 13 Јануари 2016 во 09:00 I-декада: Писмениот испит по предметите Инструментални аналитички методи - А ниво и В ниво ќе се одржи на 13. 01. 2016 (среда) со почеток во 9 часот. Усниот испит ќе се полага една недела по писмениот, точен термин по договор. Забелешка: Студентите кои ги слушале овие предмети пред 2014/2015 година да се пријават по електронска пошта кај предметниот наставник (marinaiv@pmf.ukim.mk) најдоцна 2 дена пред полагањето со најава кој дел од испитот ќе го полагаат.
 • 22 Јануари 2016 во 09:00 II-декада: Писмениот испит по предметите Инструментални аналитички методи - А ниво и В ниво ќе се одржи на 22. 01. 2016 (петок) со почеток во 9 часот. Усниот испит ќе се полага една недела по писмениот, точен термин по договор. Забелешка: Студентите кои ги слушале овие предмети пред 2014/2015 година да се пријават по електронска пошта кај предметниот наставник (marinaiv@pmf.ukim.mk) најдоцна 2 дена пред полагањето со најава кој дел од испитот ќе го полагаат.
 • 21 Април 2016 во 09:00 Писмениот испит по предметите Инструментални аналитички методи - А ниво и В ниво ќе се одржи на 21. 04. 2016 (четврток) со почеток во 9 часот. Студентите кои ќе полагаат да се најават по електронска пошта кај предметниот наставник (marinaiv@pmf.ukim.mk) најдоцна 1 ден пред полагањето.
 • 01 Јуни 2016 во 09:00 I-декада: Писмениот испит по предметите Инструментални аналитички методи - А ниво и В ниво ќе се одржи на 01. 06. 2016 (среда) со почеток во 9 часот. Усниот испит ќе се полага една недела по писмениот, точен термин по договор. Забелешка: Студентите кои ги слушале овие предмети пред 2014/2015 година да се пријават по електронска пошта кај предметниот наставник (marinaiv@pmf.ukim.mk) најдоцна 2 дена пред полагањето со најава кој дел од испитот ќе го полагаат.
 • 14 Јуни 2016 во 09:00 II-декада: Писмениот испит по предметите Инструментални аналитички методи - А ниво и В ниво ќе се одржи на 14. 06. 2016 (вторник) со почеток во 9 часот. Усниот испит ќе се полага една недела по писмениот, точен термин по договор. Забелешка: Студентите кои ги слушале овие предмети пред 2014/2015 година да се пријават по електронска пошта кај предметниот наставник (marinaiv@pmf.ukim.mk) најдоцна 2 дена пред полагањето со најава кој дел од испитот ќе го полагаат.
 • 25 Август 2016 во 09:00 I-декада: Писмениот испит по предметите Инструментални аналитички методи - А ниво и В ниво ќе се одржи на 25. 08. 2016 (четврток) со почеток во 9 часот. Усниот испит ќе се полага една недела по писмениот, точен термин по договор. Забелешка: Студентите кои ги слушале овие предмети пред 2014/2015 година да се пријават по електронска пошта кај предметниот наставник (marinaiv@pmf.ukim.mk) најдоцна 2 дена пред полагањето со најава кој дел од испитот ќе го полагаат.
 • 02 Септември 2016 во 09:00 II-декада: Писмениот испит по предметите Инструментални аналитички методи - А ниво и В ниво ќе се одржи на 2. 09. 2016 (петок) со почеток во 9 часот. Усниот испит ќе се полага една недела по писмениот, точен термин по договор. Забелешка: Студентите кои ги слушале овие предмети пред 2014/2015 година да се пријават по електронска пошта кај предметниот наставник (marinaiv@pmf.ukim.mk) најдоцна 2 дена пред полагањето со најава кој дел од испитот ќе го полагаат.
 • 23 Ноември 2016 во 08:00 I Колоквиум по Инструментални аналитички методи - А ниво и испитот во ноемвриската сесија ќе се одржат на 23 ноември 2016 година во 8 часот во предавалната 101 на Институтот за хемија. Студентите кои ќе полагаат испит да се најават претходно кај предметниот наставник на e-mail: marinaiv@pmf.ukim.mk.
 • 02 Јануари 2017 во 09:00 II Колоквиум по Инструментални аналитички методи - А ниво се одржa на 28 декември 2016 година во 9 часот во предавалната 101 на Институтот за хемија.
 • 11 Јануари 2017 во 09:00 I-декада: Писмениот испит по предметите Инструментални аналитички методи - А ниво и В ниво ќе се одржи на 11. 01. 2017 (среда) со почеток во 9 часот. Усниот испит ќе се полага една недела по писмениот, точен термин по договор. Забелешка: Студентите кои ќе полагаат да се најават по електронска пошта кај предметниот наставник (marinaiv@pmf.ukim.mk) најдоцна 1 ден пред полагањето, а студентите кои ги слушале овие предмети пред 2014/2015 година да најават кој дел од испитот ќе го полагаат.
 • 23 Јануари 2017 во 09:00 II-декада: Писмениот испит по предметите Инструментални аналитички методи - А ниво и В ниво ќе се одржи на 23. 01. 2017 (понеделник) со почеток во 9 часот. Усниот испит ќе се полага една недела по писмениот, точен термин по договор. Забелешка: Студентите кои ќе полагаат да се најават по електронска пошта кај предметниот наставник (marinaiv@pmf.ukim.mk) најдоцна 1 ден пред полагањето, а студентите кои ги слушале овие предмети пред 2014/2015 година да најават кој дел од испитот ќе го полагаат.
 • 28 Април 2017 во 09:00 Писмениот испит по Инструментални аналитички методи - А и Б ниво во априлската сесија ќе се одржи на 28 април 2017 година во 9 часот, а усниот испит на 3 мај во време по договор. Студентите кои ќе полагаат да се најават претходно кај предметниот наставник на e-mail: marinaiv@pmf.ukim.mk.
 • 29 Мај 2017 во 09:00 I-декада: Писмениот испит по предметите Инструментални аналитички методи - А ниво и В ниво ќе се одржи на 29. 05. 2017 (понеделник) со почеток во 9 часот. Студентите кои ќе полагаат да се најават на mail кај наставникот (marinaiv@pmf.ukim.mk), а оние кои ги слушале овие предмети пред 2014/2015 година да наведат и кој дел од испитот ќе го полагаат. Усниот испит ќе се полага една недела по писмениот, точен термин по договор.
 • 21 Јуни 2017 во 10:00 II-декада: Писмениот испит по предметите Инструментални аналитички методи - А ниво и В ниво ќе се одржи на 21. 06. 2017 (среда) со почеток во 10 часот. Студентите кои ќе полагаат да се најават на mail кај наставникот (marinaiv@pmf.ukim.mk), а оние кои ги слушале овие предмети пред 2014/2015 година да наведат и кој дел од испитот ќе го полагаат. Усниот испит ќе се полага една недела по писмениот, точен термин по договор.
 • 22 Август 2017 во 10:00 I-декада: Писмениот испит по предметите Инструментални аналитички методи - А ниво и В ниво ќе се одржи на 22.08.2017 (вторник) со почеток во 10 часот во предавална 124. Студентите кои ќе полагаат да се најават на mail кај наставникот (marinaiv@pmf.ukim.mk), а оние кои ги слушале овие предмети пред 2014/2015 година да наведат и кој дел од испитот ќе го полагаат. Усниот испит ќе се полага една недела по писмениот, точен термин по договор.
 • 05 Септември 2017 во 10:00 II-декада: Писмениот испит по предметите Инструментални аналитички методи - А ниво и В ниво ќе се одржи на 05.09.2017 (вторник) со почеток во 10 часот во предавална 124. Студентите кои ќе полагаат да се најават на mail кај наставникот (marinaiv@pmf.ukim.mk), а оние кои ги слушале овие предмети пред 2014/2015 година да наведат и кој дел од испитот ќе го полагаат. Усниот испит ќе се полага една недела по писмениот, точен термин по договор.