Општа методика во хемијата

Општа методика во хемијата


  Следни испити од овој предмет:

 • 13 Јануари 2015 во 09:00 Прва декада. Студентите треба да ги носат учебниците за средно образованите.
 • 23 Јануари 2015 во 09:00 Втора декада. Студентите треба да ги носат учебниците за средно образованите.
 • 26 Август 2015 во 09:00 Прва декада
 • 09 Септември 2015 во 09:00 Втора декада
 • 20 Ноември 2015 во 09:00
 • 15 Јануари 2016 во 09:00 Прва декада. Право на полагање имаат оние студенти кои ги имаат завршено сите предвидени активности во текот на семестарот.
 • 29 Јануари 2016 во 09:00 Втора декада. Право на полагање имаат оние студенти кои ги имаат завршено сите предвидени активности во текот на семестарот.
 • 22 Април 2016 во 09:00
 • 09 Јуни 2016 во 09:00 Прва декада
 • 23 Јуни 2016 во 09:00 Втора декада
 • 25 Август 2016 во 10:00
 • 05 Септември 2016 во 10:00
 • 17 Ноември 2016 во 12:00
 • 16 Јануари 2017 во 10:00
 • 26 Јануари 2017 во 10:00
 • 29 Мај 2017 во 10:00 Задолжително пријавување по електронска пошта кај предметниот наставник.
 • 19 Јуни 2017 во 10:00 Задолжително пријавување по електронска пошта кај предметниот наставник.
 • 29 Август 2017 во 10:00 Прва декада. Задолжително пријавување кај предметниот наставник.
 • 12 Септември 2017 во 10:00 Втора декада. Задолжително пријавување кај предметниот наставник.