Експериментална биохемија

Експериментална биохемија


  Следни испити од овој предмет:

 • 22 Мај 2014 во 09:00 колоквиум по експериментална биохемија за студентите од хемија, насока аналитичка биохемија
 • 09 Јуни 2014 во 09:00 Прва декада од писмениот дел на испитот Експериментална биохемија за студентите од аналитичка биохемија
 • 25 Јуни 2014 во 09:00 Втора декада од испитот Експериментална биохемија за студентите од аналитичка биохемија (писмен дел)
 • 27 Август 2014 во 09:00 Испитот од првата декада ќе се одржи во амфитеатарот на Институтот за хемија.
 • 16 Септември 2014 во 09:00 Испитот од втората декада ќе се одржи во предавална 124. Усниот дел од испитот ќе се полага по претходен договор со кандидатите.
 • 20 Јануари 2015 во 10:00 Студентите кои ќе го полагаат испитот во првата декада, да се запишат на списокот истакнат пред кабинетот 213, најдоцна до 16 јануари.
 • 29 Јануари 2015 во 10:00 Студентите кои ќе го полагаат испитот во втората декада, да се запишат на списокот истакнат пред кабинетот 213, најдоцна до 28 јануари, до 10 часот.
 • 26 Мај 2015 во 10:00 Колоквиумот по Експериментална биохемија ќе се одржи во предавална ИХ 101.
 • 17 Јуни 2015 во 09:00 Испитот по експериментална биохемија од првата декада во јунска сесија ќе се одржи во Амфитеатар на ИХ
 • 24 Јуни 2015 во 09:00 Испитот по Експериментална биохемија од втората декада во јунска сесија ќе се одржи во Амфитеатарот на ИХ.
 • 25 Август 2015 во 12:00 Писмениот дел од испитот ќе се одржи во Хемискиот Амфитеатар. Студентите кои ќе полагаат во овој термин, претходно да се запишат на списоците пред кабинетот 213. Предметен наставник доц. д-р Наташа Ристовска
 • 10 Септември 2015 во 12:00 Писмениот дел од испитот ќе се одржи во Хемискиот Амфитеатар. Студентите кои ќе полагаат во овој термин, претходно да се запишат на списоците пред кабинетот 213. Предметен наставник доц. д-р Наташа Ристовска
 • 19 Ноември 2015 во 14:00 Писмениот дел од испитот имаат право да го полагаат само студентите кои уредно го пријавиле во дополнителната ноемвриска сесија. Студентот со себе на испит мора да носи индекс и заверена пријава.
 • 12 Јануари 2016 во 10:00 Писмениот дел од испитот ќе се одржи во Хемискиот Амфитеатар. Студентите кои ќе полагаат во овој термин, претходно да се запишат на списоците пред кабинетот 213 (најдоцна до 11 јануари). Предметен наставник доц. д-р Наташа Ристовска
 • 22 Јануари 2016 во 10:00 Писмениот дел од испитот ќе се одржи во Хемискиот Амфитеатар. Студентите кои ќе полагаат во овој термин, претходно да се запишат на списоците пред кабинетот 213 (најдоцна до 21 јануари). Предметен наставник доц. д-р Наташа Ристовска
 • 22 Април 2016 во 13:00 Писмениот испит по предметот Експериментална биохемија, за студентите од хемија, насока аналитичка-биохемија, ќе се одржи во Амфитеатарот на Институтот за хемија во закажаниот термин. Студентите со себе задолжително да носта индекс или студентска легитимација.
 • 07 Јуни 2016 во 12:00 Писмениот испит по Експериментална биохемија ќе се одржи во Амфитеатарот на ИХ.
 • 24 Јуни 2016 во 09:00 Писмениот испит по Експериментална биохемија ќе се одржи во Амфитеатарот на ИХ.
 • 24 Август 2016 во 09:00 Испитот по Експериментална биохемија за студентите од хемија, насока аналитичка биохемија, во првата декада ќе се одржи во Амфитеатарот на ИХ. Студентите задолжително да се пријават (запишат) на списоците пред кабинетот 213, најдоцна еден ден пред датумот предвиден за полагање. доц.д-р Наташа Ристовска
 • 07 Септември 2016 во 09:00 Испитот по Експериментална биохемија за студентите од хемија, насока аналитичка биохемија, во втората декада ќе се одржи во Амфитеатарот на ИХ. Студентите задолжително да се пријават (запишат) на списоците пред кабинетот 213, најдоцна еден ден пред датумот предвиден за полагање. доц.д-р Наташа Ристовска
 • 17 Јануари 2017 во 09:00 Испитот по Експериментална Биохемија од првата декада ќе се одржи во Амфитеатарот на ИХ. Задолжително носете ги индексите со себе. Формирање на вкупна оцена во термин по договор со студентите. доц. д-р Наташа Ристовска
 • 27 Јануари 2017 во 09:00 Испитот по Експериментална Биохемија од првата декада ќе се одржи во Амфитеатарот на ИХ. Задолжително носете ги индексите со себе. Формирање на вкупна оцена во термин по договор со студентите. доц. д-р Наташа Ристовска
 • 21 Април 2017 во 12:00 Писмениот испит по предметoт Експериментална Биохемија ќе се одржи на 21.04.2017 (петок) со почеток во 12 часот. Право на полагање имаат само тие студенти кои уредно ќе го пријават испитот и претходно го најавиле своето присуство кај предметниот професор (natasa@pmf.ukim.mk).
 • 28 Април 2017 во 11:00 Усниот испит по предметот Експериментална Биохемија ќе се одржи на 28.04.2017 (петок) со почеток во 11 часот.
 • 19 Мај 2017 во 09:00 Колоквиумот ќе се одржи во Хемискиот амфитеатар
 • 08 Јуни 2017 во 09:00 Испитот од првата декада ќе се одржи во Хемискиот Амфитеатар. Право на полагање имаат студентите со добиен потпис и уредно пријавен испит во електронска форма. Задолжително е носењето на пријава на денот на полагањето.
 • 20 Јуни 2017 во 09:00 Испитот од втората декада ќе се одржи во Хемискиот Амфитеатар. Право на полагање имаат студентите со добиен потпис и уредно пријавен испит во електронска форма. Задолжително е носењето на пријава на денот на полагањето.
 • 01 Септември 2017 во 09:00 Испит од прва декада
 • 11 Септември 2017 во 09:00 Испит од втора декада