Неорганска хемија - А ниво

Неорганска хемија - А ниво


  Следни испити од овој предмет:

 • 27 Април 2016 во 12:00 Првиот колоквиум од нумерички вежби за студентите кои го имаат запишано предметот Неорганска хемија А кај професорот Иван Грозданов, ќе се одржи на 27 април 2016 година во просторија 124.
 • 03 Јуни 2016 во 10:00 I декада: Писмен испит (задачи) кај проф. д-р Иван Грозданов.
 • 15 Јуни 2016 во 09:00 II декада: Писмен испит (задачи) кај проф. д-р Иван Грозданов.
 • 25 Август 2016 во 10:00 I декада: Писмен испит (задачи) кај проф. д-р Иван Грозданов.
 • 09 Септември 2016 во 10:00 II декада: Писмен испит (задачи) кај проф. д-р Иван Грозданов.
 • 01 Септември 2016 во 10:00 Теоретски дел, кај професор Д-р Иван Грозданов. Просторија: П-125 ИХ
 • 17 Ноември 2016 во 10:00 Кај проф. Иван Грозданов: Испитен термин за теоретскиот дел, за студенти кои имаат право да полагаат Неорганска хемија А-ниво или некој друг предмет со потпис од проф. Иван Грозданов.Проверете си дали имате право да полагате во овој испитен рок! Просторија: Предавална 124 на Институтот за хемија.
 • 25 Ноември 2016 во 08:00 Писмениот испит (задачи) по предметот Неорганска хемија А кај проф. Иван Грозданов во ноемвриската сесија ќе се одржи на 25 ноември во 08 часот. Студентите претходно да се пријават, заклучно до 24 ноември, на следниот e-mail: kolevskamilena647@gmail.com.
 • 16 Јануари 2017 во 10:00 Писмениот испит (задачи) по предметот Неорганска хемија А кај проф. Иван Грозданов ќе се одржи на 16 јануари во 10 часот.
 • 26 Јануари 2017 во 10:00 Писмениот испит (задачи) по предметот Неорганска хемија А кај проф. Иван Грозданов ќе се одржи на 26 јануари во 10 часот.
 • 23 Август 2017 во 10:00 Теоретски дел, кај проф. Иван Грозданов.
 • 05 Септември 2017 во 10:00 Теоретски дел, кај проф. Иван Грозданов. Втора декада. Општа хемија - А ниво Теоретски дел. Кај проф. Иван Грозданов. Втора декада. РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТОТ ОДРЖАН НА 05.09.2017 Кај проф. Иван Грозданов НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА А-ниво 1. Димитар Недељковиќ 44/100 2. Асен Хоџица 39 3. Фитим Зенуни 17 Скопје, 11.09.2017

  Материјали