Биохемија I - Б ниво

Биохемија I - Б ниво


  Следни испити од овој предмет:

 • 10 Јануари 2017 во 12:00 Третиот колоквиум по Биохемија I- A ниво ќе се одржи во Амфитеатарот на ИХ. Задолжително носете ги индексите со себе. Среќни Новогодишни и Божиќни празници.
 • 17 Јануари 2017 во 09:00 Испитот по Биохемија I- В ниво од првата декада ќе се одржи во Амфитеатарот на ИХ. Задолжително носете ги индексите со себе. Формирање на вкупна оцена во термин по договор со студентите. доц. д-р Наташа Ристовска
 • 27 Јануари 2017 во 09:00 Испитот по Биохемија I- Б ниво од втората декада ќе се одржи во Амфитеатарот на ИХ. Задолжително носете ги индексите со себе. Формирање на вкупна оцена во термин по договор со студентите. доц. д-р Наташа Ристовска
 • 21 Април 2017 во 12:00 Писмениот испит по предметите Биохемија I – А ниво и Биохемија I - В ниво ќе се одржат на 21.04.2017 (петок) со почеток во 12 часот. Право на полагање имаат само тие студенти кои уредно ќе го пријават испитот и претходно го најавиле своето присуство кај предметниот професор (natasa@pmf.ukim.mk).
 • 28 Април 2017 во 12:00 Усниот испит по предметите Биохемија I – А ниво и Биохемија I - В ниво ќе се одржи на 28.04.2017 (петок) со почеток во 12 часот.
 • 08 Јуни 2017 во 09:00 Испитот од првата декада ќе се одржи во Хемискиот Амфитеатар. Право на полагање имаат студентите со добиен потпис и уредно пријавен испит во електронска форма. Задолжително е носењето на пријава на денот на полагањето.
 • 20 Јуни 2017 во 09:00 Испитот од втората декада ќе се одржи во Хемискиот Амфитеатар. Право на полагање имаат студентите со добиен потпис и уредно пријавен испит во електронска форма. Задолжително е носењето на пријава на денот на полагањето.
 • 01 Септември 2017 во 09:00 Ипспит од прва декада
 • 11 Септември 2017 во 09:00 Испит од втора декада

  Материјали