Секундарни метаболити: изолација и својства

Секундарни метаболити: изолација и својства


  Следни испити од овој предмет:

 • 28 Мај 2014 во 10:00 колоквиум по секундарни метаболити: изолација и својства за студентите од аналитичка биохемија
 • 09 Јуни 2014 во 09:00 Прва декада од испитот
 • 18 Јуни 2014 во 09:00 втора декада од испитот
 • 27 Август 2014 во 09:00 Испитот од првата декада ќе се одржи во амфитеатарот на Институтот за хемија.
 • 16 Септември 2014 во 09:00 Втората декада од испитот ќе се одржи во предавална 124.
 • 12 Јануари 2015 во 10:00 Колоквиумот по предметот Секундарни метаболити: изолација и својства, за студентите од насока аналитичка биохемија, ќе се одржи на 12.01.2015 год, со почеток во 10 часот (во слободна предавална на ИХ). Среќна Нова 2015 :)
 • 20 Јануари 2015 во 10:00 Студентите кои ќе го полагаат испитот во првата декада, да се запишат на списокот истакнат пред кабинетот 213, најдоцна до 16 јануари.
 • 29 Јануари 2015 во 10:00 Студентите кои ќе го полагаат испитот во втората декада, да се запишат на списокот истакнат пред кабинетот 213, најдоцна до 28 јануари, до 10 часот.
 • 17 Јуни 2015 во 09:00 Испитот по Секундарни метаболити: изолација и својства во првата декада од јунската сесија ќе се одржи во Амфитеатарот на ИХ
 • 24 Јуни 2015 во 09:00 Испитот по Секундарни метаболити: изолација и својства во втората декада од јунската сесија ќе се одржи во Амфитеатарот на ИХ
 • 25 Август 2015 во 12:00 Писмениот дел од испитот ќе се одржи во Хемискиот Амфитеатар. Студентите кои ќе полагаат во овој термин, претходно да се запишат на списоците пред кабинетот 213. Предметен наставник доц. д-р Наташа Ристовска
 • 10 Септември 2015 во 12:00 Писмениот дел од испитот ќе се одржи во Хемискиот Амфитеатар. Студентите кои ќе полагаат во овој термин, претходно да се запишат на списоците пред кабинетот 213. Предметен наставник доц. д-р Наташа Ристовска
 • 19 Ноември 2015 во 14:00 Писмениот дел од испитот имаат право да го полагаат само студентите кои уредно го пријавиле во дополнителната ноемвриска сесија. Студентот со себе на испит мора да носи индекс и заверена пријава.
 • 12 Јануари 2016 во 10:00 Колоквиумот ќе се одржи во Хемискиот Амфитеатар. Студентите кои ќе полагаат во овој термин, претходно да се запишат на списоците пред кабинетот 213 (најдоцна до 11 јануари). Предметен наставник доц. д-р Наташа Ристовска
 • 22 Јануари 2016 во 10:00 Писмениот дел од испитот ќе се одржи во Хемискиот Амфитеатар. Студентите кои ќе полагаат во овој термин, претходно да се запишат на списоците пред кабинетот 213 (најдоцна до 21 јануари). Предметен наставник доц. д-р Наташа Ристовска
 • 27 Јануари 2016 во 10:00 Писмениот дел од испитот ќе се одржи во Хемискиот Амфитеатар. Студентите кои ќе полагаат во овој термин, претходно да се запишат на списоците пред кабинетот 213 (најдоцна до 26 јануари). Предметен наставник доц. д-р Наташа Ристовска
 • 22 Април 2016 во 13:00 Писмениот испит по предметот Секундарни метаболити: изолација и својства, за студентите од хемија, насока аналитичка-биохемија, ќе се одржи во Амфитеатарот на Институтот за хемија во закажаниот термин. Студентите со себе задолжително да носта индекс или студентска легитимација.
 • 24 Август 2016 во 09:00 Испитот по Секундарни метаболити: изолација и својства за студентите од хемија, насока аналитичка биохемија, во првата декада ќе се одржи во Амфитеатарот на ИХ. Студентите задолжително да се пријават (запишат) на списоците пред кабинетот 213, најдоцна еден ден пред датумот предвиден за полагање. доц.д-р Наташа Ристовска
 • 07 Септември 2016 во 09:00 Испитот по Секундарни метаболити: изолација и својства за студентите од хемија, насока аналитичка биохемија, во втората декада ќе се одржи во Амфитеатарот на ИХ. Студентите задолжително да се пријават (запишат) на списоците пред кабинетот 213, најдоцна еден ден пред датумот предвиден за полагање. доц.д-р Наташа Ристовска
 • 12 Јануари 2017 во 12:00 Испитот по Секундарни метаболити: изолација и својства, од првата декада ќе се одржи во Амфитеатарот на ИХ. Задолжително носете ги индексите со себе. Формирање на вкупна оцена во термин по договор со студентите. доц. д-р Наташа Ристовска
 • 24 Јануари 2017 во 09:00 Испитот по Секундарни метаболити: изолација и својства, од втората декада ќе се одржи во Амфитеатарот на ИХ. Задолжително носете ги индексите со себе. Формирање на вкупна оцена во термин по договор со студентите. доц. д-р Наташа Ристовска
 • 11 Јануари 2017 во 15:30 Колоквиумот е одржан во декември, 2016
 • 21 Април 2017 во 12:00 Писмениот испит по предметот Секундарни метаболити: изолација и својства ќе се одржи на 21.04.2017 (петок) со почеток во 12 часот. Право на полагање имаат само тие студенти кои уредно ќе го пријават испитот и претходно го најавиле своето присуство кај предметниот професор (natasa@pmf.ukim.mk).
 • 28 Април 2017 во 11:00 Усниот испит по предметот Секундарни метаболити: изолација и својства ќе се одржи на 28.04.2017 (петок) со почеток во 11 часот.
 • 08 Јуни 2017 во 09:00 Испитот од првата декада ќе се одржи во Хемискиот Амфитеатар. Право на полагање имаат студентите со добиен потпис и уредно пријавен испит во електронска форма. Задолжително е носењето на пријава на денот на полагањето.
 • 20 Јуни 2017 во 09:00 Испитот од втората декада ќе се одржи во Хемискиот Амфитеатар. Право на полагање имаат студентите со добиен потпис и уредно пријавен испит во електронска форма. Задолжително е носењето на пријава на денот на полагањето.
 • 29 Август 2017 во 09:00 Писмен испит-прва декада. При полагање на писмениот испит, задолжително да се достават семинарските работи. Усниот испит од прва декада ќе се одржи на 7-ми септември.
 • 11 Септември 2017 во 09:00 Писмен испит-втора декада. При полагање на писмениот испит, задолжително да се достават семинарските работи. Усниот испит од втора декада ќе се одржи на 15-ти септември.