Физичка хемија II - A ниво

Физичка хемија II - А ниво


  Следни испити од овој предмет:

 • 26 Ноември 2013 во 12:00 Прв колоквиум по Физичка хемија II, A ниво, во сала за конференции Испит по Физичка хемија I, A ниво, Испит по Физичка хемија II, A ниво, Кристалохемија Структура на атоми и молекули
 • 17 Декември 2013 во 12:05 II колоквиум
 • 16 Јануари 2014 во 10:00 I декада писмени испити по Физичка хемија I и II Амфитеатар
 • 24 Јануари 2014 во 10:00 II декада писмени испити по Физичка хемија I и II Амфитеатар
 • 26 Март 2014 во 09:00 Писмен испит во просторија 305 Задолжително претходно пријавување кај предметниот асистент
 • 18 Јуни 2014 во 10:00 I декада
 • 21 Август 2014 во 10:00 I декада. предавална 124
 • 01 Септември 2014 во 10:00 II декада, амфитеатар
 • 19 Декември 2014 во 12:00 Писмен испит, Физичка хемија II
 • 26 Јануари 2015 во 10:00 Писмени испити, II декада Амфитеатар
 • 12 Јануари 2015 во 10:00 Писмени испити, I декада Предавална 124
 • 03 Јули 2015 во 10:00 Писмен испит Амфитеатар I декада
 • 25 Август 2015 во 10:00 I декада, писмен испит, предавална 124 Задолжително носење калкулатори!!! Нема да се дозволи пресметките да се прават на мобилен телефон и нема да се дозволи позајмување калкулатори!!!
 • 01 Септември 2015 во 10:00 II декада, писмен испит, предавална 124 Задолжително носење калкулатори!!! Нема да се дозволи пресметките да се прават на мобилен телефон и нема да се дозволи позајмување калкулатори!!!
 • 12 Ноември 2015 во 12:00 I Колоквиум Испит (ноемвриска сесија)
 • 10 Декември 2015 во 13:25 II Колоквиум
 • 20 Јануари 2016 во 10:00 Писмен испит I декада (задолжително да се носат калкулатори! Не е дозволено позајмување и користење мобилни телефони за пресметување)
 • 29 Јануари 2016 во 10:00 Писмен испит II декада (задолжително да се носат калкулатори! Не е дозволено позајмување и користење мобилни телефони за пресметување)
 • 01 Април 2016 во 10:00 Писмен испит/ априлска сесија Задолжително да се носи калкулатор!
 • 06 Јуни 2016 во 10:00 Писмен испит, I декада Амфитеатар ЗАДОЛЖИТЕЛНО ДА НОСИТЕ КАЛКУЛАТОРИ. НЕМА ДА СЕ ДОЗВОЛИ КОРИСТЕЊЕ МОБИЛНИ ЗА ПРЕСМЕТКИ, НИТУ ПАК ДА СЕ ПОЗАЈМУВААТ!!!!!!!!!!!!!!!!
 • 16 Јуни 2016 во 10:00 Писмен испит, II декада Амфитеатар ЗАДОЛЖИТЕЛНО ДА НОСИТЕ КАЛКУЛАТОРИ. НЕМА ДА СЕ ДОЗВОЛИ КОРИСТЕЊЕ МОБИЛНИ ЗА ПРЕСМЕТКИ, НИТУ ПАК ЌЕ БИДЕ ДОЗВОЛЕНО ПОЗАЈМУВАЊЕ НА КАЛКУЛАТОРИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!
 • 31 Август 2016 во 10:00 II декада писмен испит. Нема да се дозволи позајмување калулатори!
 • 24 Август 2016 во 10:00 I декада писмен испит. Нема да се дозволи позајмување калулатори!
 • 12 Јануари 2017 во 10:00 Писмен испит

  Материјали