Хроматографски методи (прв циклус)

Хроматографски методи за прв циклус студии


  Следни испити од овој предмет:

 • 15 Јуни 2015 во 09:00 Испитот по Хроматографски методи ќе се одржи на 15. 06. 2015 (понеделник) со почеток во 9 часот. Студентите кои ќе полагаат треба да се пријават по електронска пошта кај предметниот наставник (marinaiv@pmf.ukim.mk) заради организација на испитот.
 • 26 Август 2015 во 09:00 I декада: Испитот по Хроматографски методи ќе се одржи на 26. 08. 2015 (среда) со почеток во 9 часот. Студентите кои ќе полагаат треба да се пријават по електронска пошта кај предметниот наставник (marinaiv@pmf.ukim.mk) заради организација на испитот.
 • 09 Септември 2015 во 09:30 II декада: Испитот по Хроматографски методи ќе се одржи на 04. 09. 2015 (петок) со почеток во 9 часот. Студентите кои ќе полагаат треба да се пријават по електронска пошта кај предметниот наставник (marinaiv@pmf.ukim.mk) заради организација на испитот.
 • 15 Јануари 2016 во 09:00 I декада: Испитот по Хроматографски методи ќе се одржи на 15.01.2016 со почеток во 9 часот. Студентите кои ќе полагаат треба да се пријават по електронска пошта кај предметниот наставник (marinaiv@pmf.ukim.mk) заради организација на испитот.
 • 25 Јануари 2016 во 09:00 II декада: Испитот по Хроматографски методи ќе се одржи на 25.01.2016 со почеток во 9 часот. Студентите кои ќе полагаат треба да се пријават по електронска пошта кај предметниот наставник (marinaiv@pmf.ukim.mk) заради организација на испитот.
 • 27 Јуни 2016 во 09:00 Испитот по Хроматографски методи ќе се одржи на 27.06.2016 од 9 часот. Студентите кои ќе полагаат треба да се пријават по електронска пошта кај предметниот наставник (marinaiv@pmf.ukim.mk) најдоцна до петок, 24.06.2016, заради организација на испитот.
 • 28 Јуни 2017 во 10:00 Испитот по Хроматографски методи во втора декада ќе се одржи на 28 јуни во време по договор. Студентите кои ќе полагаат да се најават на е-пошта кај предметниот наставник.
 • 09 Јуни 2017 во 10:00 Испитот по Хроматографски методи во прва декада ќе се одржи на 9 јуни во време по договор. Студентите кои ќе полагаат да се најават на е-пошта кај предметниот наставник.
 • 29 Август 2017 во 09:00 Испитот по Хроматографски методи во прва декада ќе се одржи на 29 август во време по договор. Студентите кои ќе полагаат да се најават на е-пошта кај предметниот наставник до 25 август.
 • 14 Септември 2017 во 09:00 Испитот по Хроматографски методи во втора декада ќе се одржи на 14 септември во време по договор. Студентите кои ќе полагаат да се најават на е-пошта кај предметниот наставник до 9 септември.

  Материјали