Клиничка биохемија

Клиничка биохемија


    Следни испити од овој предмет:

  • 14 Септември 2017 во 10:00 Испитот ќе се одржи на Институт за медицинска и експериментална биохемија, Медицински факултет Скопје.

    Материјали