Биохемија II - А ниво

Биохемија II - А ниво


    Следни испити од овој предмет:

  • 08 Јуни 2016 во 09:00 Писмен испит по предметот Биохемија II A и Б ниво кај проф. Киро Стојаноски.
  • 23 Јуни 2017 во 10:00 II декада: Испитот по Биохемија II А и В ниво ќе се одржи на 23 јуни во 10 часот во просторија 124.