Методи за определување молекулски структури

moms


  Следни испити од овој предмет:

 • 16 Јануари 2014 во 10:00 I декада писмен испит по Методи за определување на молекулските структури Амфитеатар
 • 24 Јануари 2014 во 10:00 II декада писмен испит по Методи за определување на молекулските структури Амфитеатар
 • 26 Март 2014 во 09:00 Писмен испит просторија 305 Задолжително претходно пријавување кај предметниот асистент
 • 21 Август 2014 во 10:00 I декада, предавална 124
 • 01 Септември 2014 во 10:00 II декада, амфитеатар
 • 26 Јануари 2015 во 10:00 Писмени испити, II декада Амфитеатар
 • 12 Јануари 2015 во 10:00 Писмени испити, I декада Предавална 124
 • 25 Август 2015 во 10:00 I декада, предавална 124
 • 01 Септември 2015 во 10:00 II декада, предавална 124
 • 12 Ноември 2015 во 12:00 Истит (ноемвриска сесија)
 • 20 Јануари 2016 во 10:00 Писмен испит I декада
 • 29 Јануари 2016 во 10:00 Писмен испит II декада
 • 06 Јуни 2016 во 10:00 Писмен испит, I декада Амфитеатар
 • 16 Јуни 2016 во 10:00 Писмен испит, II декада Амфитеатар ЗАДОЛЖИТЕЛНО ДА НОСИТЕ КАЛКУЛАТОРИ. НЕМА ДА СЕ ДОЗВОЛИ КОРИСТЕЊЕ МОБИЛНИ ЗА ПРЕСМЕТКИ, НИТУ ПАК ЌЕ БИДЕ ДОЗВОЛЕНО ПОЗАЈМУВАЊЕ НА КАЛКУЛАТОРИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!
 • 10 Август 2016 во 10:00 I декада писмен испит.
 • 31 Август 2016 во 10:00 II декада писмен испит.
 • 14 Ноември 2016 во 08:00 Амфитеатар
 • 30 Јануари 2017 во 11:00 II декада, писмен испит, амфитеатар
 • 16 Јануари 2017 во 11:00 I декада, писмен испит, амфитеатар

  Материјали