Специјална методика во хемијата

Специјална методика во хемијата


  Следни испити од овој предмет:

 • 28 Мај 2015 во 09:00 Презентација на семинарски работи и усмен испит, прва декада
 • 10 Јуни 2015 во 09:00 Усмен испит, втора декада
 • 26 Август 2015 во 09:00 Прва декада
 • 09 Септември 2015 во 09:00 Втора декада
 • 20 Ноември 2015 во 09:00
 • 09 Јуни 2016 во 09:00 Прва декада
 • 23 Јуни 2016 во 09:00 Втора декада
 • 25 Август 2016 во 10:00
 • 05 Септември 2016 во 10:00
 • 17 Ноември 2016 во 12:00
 • 29 Мај 2017 во 10:00 Задолжително пријавување по електронска пошта кај предметниот наставник.
 • 19 Јуни 2017 во 10:00 Задолжително пријавување по електронска пошта кај предметниот наставник.
 • 29 Август 2017 во 10:00 Прва декада. Задолжително пријавување кај предметниот наставник.
 • 12 Септември 2017 во 10:00 Втора декада. Задолжително пријавување кај предметниот наставник.

  Материјали