Методи на хемиско експериментирање II


    Следни испити од овој предмет:

  • 01 Јуни 2015 во 09:00 Прва декада
  • 15 Јуни 2015 во 09:00 Втора декада
  • 25 Август 2015 во 09:00 Прва декада
  • 03 Септември 2015 во 09:00 Втора декада
  • 17 Ноември 2016 во 12:00

    Материјали