Студентска пракса

Во прилог дадена е листа на компании кои се отворени за соработка при остварувањето на студентска пракса за студентите од Природно-математичкиот факултет.